У периоду од 27-28.04.2018. године координатор за међународну сарадњу и асистент генералног секретара ДЦК БиХ је боравила у посјети Црвеном крсту/крижу Брчко дистрикта БиХ (ЦК БДБиХ).

Том приликом присуствовала је састанку који је секретар ЦК БДБиХ одржао са координатором за међународну сарадњу сједишта Норвешког Црвеног крста и особљем и волонтерима дистрикта Sogn og Fjordane Норвешког Црвеног крста, са којим је ЦК БДБиХ остваривао успјешну сарадњу у братимљењу током претходних девет година. Циљ овог састанка је био да се уради евалуација сарадње на пројектима братимљења, а такође се водио и разговор о сарадњи ова два огранка у будућности, гдје ће фокус сарадње након званичног завршетка овог пројекта бити у области рада са младима Црвеног крста, миграцијама као и у још неким областима (дјеловање у катастрофама). Сви присутни су високо оцијенили сарадњу остварену на пројектима братимљења, која је омогућила обострано учење и размјену искустава што све представља добру основу за даљи развој ЦК БДБиХ и ДЦК БиХ у цјелини.