Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине у оквиру свог мандата и јавних овлаштења утврђених Законом и Статутом, а у складу са принципима хуманости, непристрасности, неутралности, независности, добровољности, јединства и универзалности ставило се на располагање властима у пружању помоћи све већем броју миграната, тражитеља азила,... са свим својим ресурсима у двије ентитетске организације, Брчко Дистрикту БиХ, 10 кантоналних, 12 градских и 131 општинској организацији Црвеног крста.


Примарно за ову активност на располагању су сви људски и материјално технички ресурси Црвеног крста/крижа у БиХ:
- Смјештај, исхрана и хигијенске потрепштине у већ одређеним просторима од стране државе, уз подршку власти, сестринских националних друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца (МФДЦКиЦП), Међународног комитета Црвеног крста (МКЦК), домаћих и међународних каритативних и других организација, институција, појединаца,...
- Пријем и дистрибуција хуманитарних роба;
- Обнављање породичних веза и спајање породица у склопу програма Службе тражења;
- Упозоравање на опасност од мина
- Борба против трговине људима;
- Психосоцијална подршка;
- Прва помоћ, као подршка институцијама које пружају здравствену заштиту;
- На располагању су хуманитарне кухиње Црвеног крста за припрему оброка.

СЈЕДИШТЕ ДЦКБиХ
Сједиште ДЦКБиХ од самог почетка мигранске кризе у БиХ континуирано одржава састанке са свим релевантним актерима по овом питању (Министарство безбједности БиХ, Министарство за људска права и избјеглице БиХ, УНХЦР, ИОМ, МКЦК...) са циљем проналаска системског и адекватног одговора на актуелну мигрантску кризу.
Генерални секретар ДЦКБиХ г-дин Бранко Леко посјетио је ЦКУСК и ЦК града Бихаћа, као и прихватни центар у Ђачком дому на локалитету Борићи ради детаљног увида у тренутно стање. Такођер је пратио полазак миграната из Сарајева и њихов долазак у прихватни камп у Салаковцу гдје је разговарао са г-дином Едином Дењом, управником кампа и г-дином Аленом Кајтазом, секретаром Црвеног крижа града Мостара.
30.05.2018.године у Сарајеву одржан је хитни састанак ужег руководства ДЦК БиХ у проширеном саставу на којем се разговарало на тему Улога и одговорност Црвеног крста у мигрантској кризи.
Представници структуре ДЦК БиХ учествују у координацијским састанцима у сједишту канцеларије Високог комесаријата за избјеглице Уједињених нација (УНХЦР) у Сарајеву, на којима се редовно размјењују информације у погледу текућег и планираног одзива на избјегличку/мигрантску ситуацију у Босни и Херцеговини. ДЦКБиХ учествује у раду Координационог тијела за миграције у Босни и Херцеговини којим координира Савјет министара Босне и Херцеговине и Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине.
ДЦКБиХ упутило је апел сестринским националним друштвима Црвеног крста и Црвеног полумјесеца (ЦК Швајцарске, ЦК Италије, ЦП Турске, ЦК Хрватске у оквиру иницијативе „Сусједи помажу први“...) за подршку и помоћ у адекватном одговору на мигрантску кризу.
Сједиште ДЦКБиХ урадило је летке и плакате са циљем упозорења миграната на минску ситуацију на подручју Требиња, Бихаћа, Велике Кладуше и Цазина, а у сарадњи са Центром за уклањање мина у БиХ и уз финансијску подршку МКЦК. Поруке упозорења рађене су на енглеском, арапском и фарском језику.
Тренутно се ради на изради ДРЕФА (хитни фонд за хуманитарну помоћ) са којим ће аплицирати према МФДЦКиЦП.

Као директна помоћ Црвеном крижу Федерације БиХ у хуманитарном збрињавању миграната дана 04.06.2018. године уплаћено је 10.000,00 КМ (за ИЦ Салаковац, Унско-сански кантон)
Од хуманитарних роба до сада је испоручено:
15.05.2018. ЦК УСК – (36 пакета одјеће; 160 комада дека и 56 комада подметача) = 8.239,75 КМ
18.05.2018. ЦК града Мостара – (20 комада подметача; 50 комада сет посуђа, 107 комада дека) = 3.549,46 КМ
23.05.2018. ЦК УСК – (640 комада дека) = 8.556,80 КМ
30.05.2018. Исабег Исаковић Ступ – (30 комада дека) = 428,40 КМ
06.06.2018. ИЦ Салаковац - Монтажно теренско складиште ( 1 комад) = 22.849,60 КМ
06.06.2018. ИЦ Салаковац - Монтажни објекат за смјештај избјеглица ( 6 комада) = 11.736,90 КМ

Укупна вриједност дониране робе: 65.360,91 КМ

Шатори ДЦК БиХ - 2 комада – стављени на располагање у Салаковац

ЦРВЕНИ КРИЖ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Имајући у виду актуелну мигрантску ситуацију у БиХ Црвени криж Федерације БиХ подузимао је и подузима активности у сегменту анинимирања структуре Црвеног крижа Федерације БиХ за пружањем конкретне хуманитарне помоћи мигрантима (храна, хигијена, одјећа, обућа, деке и остало), као и анимирање међународних и домаћих организација и институција с циљем донирања неопходне помоћи за мигранте.
24. маја 2018. године у Бихаћу је одржана прва ванредна сједница Предсједништва Црвеног крижа Федерације БиХ посвећена актуелној мигрантској кризи којој на основу овлаштења генералног секретара ДЦКБиХ присуствовала и г-ђица Жаклина Нинковић, координатор за међународну сарадњу и асистент генералног секретара.
04.06.2018.године ЦКФБиХ је постигао споразум са Међународном организацијом за миграције (ИОМ) о обезбјеђењу средстава за исхрану миграната на подручју града Бихаћа, на начин да ће од 05.06.2018.године, тј. за наредних мјесец дана, Црвени криж града Бихаћа наставити са припремом и дистрибуцијом оброка хране за мигранте, о чему ће се у наредним данима потписати и протокол о сарадњи.
Биће потписан и Споразум о сарадњи између ове двије организације о финансирању припреме и дистрибуције оброка за мигранте смјештене у Салаковцу, за период од 01. до 15.06.2018.године, а које припрема Црвени криж града Мостара, док је средства за претходних 15 дана (18.05. до 01.06.) обезбједио Црвени криж Федерације БиХ.

ЦРВЕНИ КРИЖ УНСКО-САНСКОГ КАНТОНА

ЦРВЕНИ КРИЖ ГРАДА БИХАЋА
Услијед ситуације која је задесила подручје града Бихаћа у протеклом периоду, а везано за мигрантску кризу, Управа града Бихаћа је на заједничком састанку одржаном 19.04.2018.године са представницима релевантних институција и невладиним организацијама донијела закључак да ће се одговорити на тренутни проблем у виду хуманитарних акција.
Одлуком градоначелника, Црвени криж града Бихаћа је оформио интервенцијски тим за пружање хуманитарне помоћи у виду топлих оброка и психосоцијалне помоћи.
Тим за кухињу ће обезбијеђивати довољан број оброка и подјелу истих. Од тог тренутка Црвени криж у Бихаћу свакодневно проводи активности везане за помоћ мигрантима прије свега у припреми и дистрибуцији топлих оброка, уређења смјештајних капацитета у бившем Ђачком дому на локалитету Борићи, пружању прве помоћи и психо-социјалне помоћи...
Одржан је низ састанака како са структурама власти тако и са организацијама које су понудиле своју помоћ и подршку Црвеном крсту (министром безбједности БиХ, представницима Црвеног полумјесеца УАЕ, Црвеног крижа Хрватске, ИОМ-а, Амбасаде САД, Мерхамета, Save the Children-а...). Бројне НВО, приватне компаније и грађани су пружили своју помоћ како у донацијама тако и у свом ангажману у активностима помоћи мигрантима.
ЦРВЕНИ КРИЖ ГРАДА МОСТАРА
18. 05. 2018. године у послијеподневним сатима у камп за прихват избјеглица у Салаковцу из Сарајева аутобусима је стигло и регистрирано 270 миграната. Црвени криж града Мостара им је осигурао храну те договорио основе његове будуће активности везане за боравак миграната у Мостару. У сарадњи са Црвеним крижем Федерације Босне и Херцеговине и уз пподршку ДЦКБиХ постављени су шатори, координиране активности са хигијенско-епидемиолошким службама као и службама хитне медицинске помоћи. Присутни су били и генерални секретар ДЦКБиХ, господин Бранко Леко, као и генерални секретар Црвенога крижа Федерације БиХ, господин Намик Хоџић.
Црвени криж града Мостара, поштујући законске и статутарне обавезе, принципе и мисију Црвенога крста континуирано пружа помоћ мигрантима у кампу у Салаковцу у виду хране, хигијене и волонтерске медицинске заштите.

ЦРВЕНИ КРИЖ ГОРАЖДЕ
Црвени криж у Горажду пружа основну хуманитарну помоћ за избјеглице/мигранте (залиха хране и воде, покривача и простирке, психо-социјална подршка).