Представници земаља региона на састанку који је одржан 07.06.2018.године у Сарајеву усвајањем заједничких закључака дефинисали су будуће кораке које треба предузети у заједничком суочавању са проблемом миграција. Састанку под називом “Суочавање с изазовима мјешовитих миграција у регији - Сигурносни и хуманитарни аспекти”, који су организовали Министарство безбједности и Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, присуствовали су представници Аустрије, Словеније, Хрватске, Мађарске, Србије, Црне Горе, Македоније и Грчке те међународних институција и агенција које се баве проблемима миграната.

У свјетлу тренутних миграционих изазова с којима се суочава регион, министри и представници држава које се налазе на овој рути анализирали су тренутну ситуацију о овој области те су се обавезали да ће заједничким акцијама спречавати незаконите миграције, кријумчарење, као и трговину људима.
Такођер, закључено је да је неопходна систематска регистрација миграната, досљедна проведба билатералних споразума о реадмисији и организовање заједничких летова за повратак странаца.
Постављене циљеве неопходно је и успјешно проводити како би се регија што успјешније борила против незаконитих миграција и како не би постала својеврстан „hot spot“ за незаконите мигранте, што би могло довести до великих хуманитарних, политичких и сигурносних проблема.

На састанку је такођер разговарано о хуманитарном аспекту миграцијских кретања те је указано да су се земље региона у недавној прошлости суочиле са великим миграцијама и због тога требају показати посебан сензибилитет и хуман однос према мигрантима који транзитирају овим подручјем.

На састанку се обратио генерални секретар ДЦКБиХ г-дин Бранко Леко са поруком: „Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине проводећи свој законски мандат, признато и овлаштено да на основу Женевских конвенција (I-IV) од 12. коловоза 1949. године и њених допунских протокола I и II од 10. јула 1977. године како у рату тако и у миру и за вријеме елементарних и других непогода, ванредних стања, у складу са принципима хуманости, непристрасности, неутралности, независности, добровољности, јединства и универзалности ставило се на располагање властима у пружању помоћи све већем броју миграната, тражитеља азила,... са свим својим ресурсима у двије Ентитетске организације, Брчко Дистрикту БиХ, 10 кантоналних, 12 градских и 131 општинској организацији Црвеног крста, а у складу са мандатом и мисијом“.