Дана 08.06.2018. године у сједишту ДЦК БиХ одржан је састанак представника ДЦК БиХ са колегама из Швајцарског Црвеног крста у БиХ.

Састанку су присуствовали: г-дин Бранко Леко, генерални секретар ДЦКБиХ, г-ђа Михела Хинић, испред Швајцарског Црвеног крста, г-дин Намик Хоџић, генерални секретар ЦКФБиХ, г-дин Денис Шехановић, секретар ЦК БДБиХ, г-дин Сенадин Кумро, координатор за припрему и одговор на катастрофе ЦКФБиХ, г-дин Немања Зекић, координатор пројекта „Изградња институционалне припремљености ДЦКБиХ у области припреме и одговора на катастрофе“, г-ђица Азра Бричић,финансијски менаџер, г-ђа Ивана Грујић, координатор за програме и хуманитарна питања - у првом дијелу састанка,г-ђица Жаклина Нинковић, координатор за међународну сарадњу и асистент генералног секретара у другом дијелу састанка.

У првом дијелу састанка г-дин Леко, генерални секретар ДЦКБиХ је дао кратак осврт на активности које су претходиле, те је потврдио да је циљ састанка који се одржава потписивање Пројектног Уговора између Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, Црвеног крста Републике Српске, Црвеног крижа Федерације БиХ, Црвеног крста/крижа Брчко Дистрикта БиХ и Швајцарског Црвеног крста/крижа везано за реализацију пројекта „Изградња институционалне припремљености ДЦК БиХ у области припреме и одговора на катастрофе“ за временски период 01. април 2018. године – 31. децембар 2020. године за подручје Босне и Херцеговине.

У наставку састанка приступило се потписивању Уговора од стране ДЦКБиХ, ЦКФБиХ и ЦКБДБиХ, док ће г-дин Ђоко Михајловић испред ЦКРС Уговор потписати у најкраћем року због немогућности присуствовања састанку ради других неодложивих обавеза.

Реализација пројекта „Изградња институционалне припремљености ДЦК БиХ у области припреме и одговора на катастрофе 2018-2020.“ ће значајно допринијети изгардњи капацитета ДЦК БиХ и његове структуре у области припреме и одговора на катастрофе.