Дана 12.06.2018. године у Сарајеву је одржан састанак представника Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (ДЦК БиХ) са представницима невладине организације Hilfswerk Austria International - са сједиштем у Босни и Херцеговини.

Испред ДЦК БиХ састанку су присуствовали госп. Бранко Леко, генерални секретар и г-ђица Жаклина Нинковић, координатор за међународну сарадњу и асистент генералног секретара, а испред Hilfswerk Austria International присуствовале су директор за Босну и Херцеговину г-ђа Сузана Јашаревић и финансијски менаџер г-ђа Енаида Хаџић.

Том приликом су размијењене информације о сарадњи покренутој на пројектима од заједничког интереса, те је потписан Меморандум о разумијевању између ДЦК БиХ и Hilfswerk Austria International у БиХ.