FL ANSWERS (Familylinks Answers апликација за захтјеве из цијелог свијета и услуге Обнављања породичних веза) је стандардни систем управљања случајевима за обнављање породичних веза за национална друштва Покрета Црвеног крста и Црвеног полумјесеца. С обзиром да су створени услови за обуку и примјену ФЛА базе података коју је обезбиједио МКЦК у 2013. години, изграђујући централну архиву и базу података, а у оквиру припреме за кориштење исте, одржан је и други тренинг/обука именованих чланова Сталног тима ДЦКБиХ.

Тренинг је одржан 12.06.2018. године у Сарајеву за 10 именованих чланова Сталног тима за обуку и развој Службе тражења ДЦКБиХ. Поред именованих чланова, тренинг су подржале колеге из МКЦК.
Тренинг је обухватио сљедеће теме: Техничке и правне предпоставке за приступ ФЛА бази података; Преглед платформе, функционалности и карактеристика; Вјежба на припремљеним случајевима; Наредни кораци, обавезе и одговорности.
Студиозан приступ сваком примјеру, интеракција, те велика заинтересираност свих учесника су омогућили да идеја, да сваки примјер буде презентован од стране неког од учесника, буде реализована.

Схваћено је колико подаци из ФЛА базе података могу олакшати свакодневни рад.

Наглашена је важност свих прикупљених информација, како о несталим особама тако и о тражиоцима, те прослијеђивање истих кроз структуру ради ажурирања како папирне тако и електронске архиве.

Састанак сталног тима за обуку и развој службе тражења

13. јуна 2018. године одржан је координацијски састанак Сталног тима за обуку и развој Службе тражења ДЦКБиХ. Састанку је присуствовало 17 чланова Сталног тима, координатори Службе тражења ДЦКБиХ, ЦКФБиХ и ЦКРС, представници МКЦК, Главни тајник ДЦКБиХ, Координатор за међународну сарадњу, ВД програм координатор ДЦКБиХ и специјални гост госп. Wissam Khalil.

На састанку су разматране слиједеће теме:
- Полугодишња евалуација активности Обнављања породичних веза (ОПВ) – ОПВ у карастрофама,
сарадња са одјелом програма Приправност и одговор на катастрофе, проведени тренинзи освјежења знања, контакти са властима на свим нивоима организовања, контакти са породицама несталих особа, сарадња са Удружењима породица несталих особа и Институтом за тражење несталих особа БиХ, имплементација пројеката Психо-социјалне подршке-
- Евалуација процеса примопредаје података о несталим особама из МКЦК у ДЦКБиХ (укључујући статистике и даље кораке имплементације)
- „Trace the Face“ – апликација (приступ преко позадинског дијела апликације)
- Услуге ОПВ за мигранте (преглед тренутне ситуације у БиХ и препоруке)