У периоду од 18-20.06.2018. године у посјети Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (ДЦК БиХ) у Сарајеву је боравила представница Регионалне канцеларије за Европу Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца (МФДЦКиЦП) г-ђа Seija Tyrninoksa, шеф тима за подршку кластеру земаља централне и југоисточне Европе.

Током дводневне посјете су, поред присуства г-ђе Tyrninoksa свечаности поводом завршетка радова на фасади зграде ДЦК БиХ - на јужној страни, вођени разговори са предсједником госп. Рајком Лазићем, потпредсједником госп. Здравком Миочем и главним тајником ДЦК БиХ госп. Бранком Леком везано за тренутне активности по питању мигрантске кризе у БиХ, проведбу приоритетних програмских активности уз подршку МФДЦКиЦП, као и планове у наредном периоду, укључујући и израду идејног пројекта за комплетну обнову зграде сједишта ДЦК БиХ – националног споменика у сврху стварање предуслова за само-одрживост националног друштва, питање имовине ДЦК БиХ у Републици Хрватској (Дјечије одмаралиште Лозица код Дубровника), организациони развој, међународна сарадња и домаћинство 13. Медитеранској конференцији у априлу 2019. године у Сарајеву, као и друга питања од значаја за рад и функционисање сједишта националног друштва. Такође су организовани састанци са представницима Делегације МКЦК у БиХ, Швајцарског Црвеног крста/крижа из сједишта у Берну и Канцеларије у БиХ, те је одржан састанак са представницима Hilfswerk Austria International гдје се разговарало о оквиру концепта за партнерство са ДЦК БиХ у различитим пројектима од заједничког интереса на основу Меморандума о разумијевању потписаног дана 12.06.2018. године између ДЦК БиХ и Hilfswerk Austria International у БиХ.

Другог дана радне посјете се разговарало о имплементацији програмских и пројектних активности ДЦК БиХ и цјелокупне структуре, посебно везано за праћење реализације активности на изради Развојног плана ДЦК БиХ, као и реализацији пројеката подржаних од стране МФДЦКиЦП и Италијанског Црвеног крста/крижа „Прва помоћ на радном мјесту“ (пројекат који за коначан циљ има добијање Европског цертификата из прве помоћи, првенствено у области едукације из прве помоћи за возаче моторних возила) и „Организациони развој“, а том приликом је посебна пажња посвећена Програму приправности и одговора на катастрофе и изради ДРЕФ-а (захтјева за хитно одобравање средстава за артикле хуманитарне помоћи за помоћ избјеглицама/мигрантима у БиХ). Том приликом такође се разговарало и о активностима у оквиру Службе тражења ДЦК БиХ, са посебним освртом на процјену потреба везано за пружање услуга обнављања породичних веза избјеглицама/мигрантима.

Током ове значајне посјете поново је потврђена стратешка опредијељеност Регионалне канцеларије МФДЦКиЦП за Европу у наставку пружања свеобухватне подршке структури ДЦК БиХ, те је наглашено да ће се континуирано пружати подршка у приоритетним подручјима предложеним од стране представника управе и руководства ДЦК БиХ.