У просторијама Делегације МКЦК у БиХ дана 26.07.2018. године одржан је састанак између шефа Делегације МКЦК у БиХ госп. Жељка Филиповића са сарадницима (замјеник шефа Делегације госп. Елмир Цамић и координатор за сарадњу са чланицама Покрета г-ђа Зорица Лучић) и генералним секретаром ДЦК БиХ госп. Бранка Лека.

Током састанка највише се разговарало о активностима које структура ДЦК БиХ проводи на пружању помоћи све већем броју миграната, избјеглица, тражитеља азила….који се налазе у БиХ. У дијелу састанка била је присутна и г-ђа Дијанела Рајкић, одговорна особа за програм Обнављања породичних веза, која је укратко предствила извјештај “Брза процјена потреба миграната за услугама обнављања породичних веза” (Резултати анализе прикупљених информација и података и приједлога наредних корака). Госп. Леко се захвалио на представљеном извјештају те је нагласио да је упознат са активностима које су рађене од стране структуре ДЦК БиХ, у сарадњи и уз подршку МКЦК по овом питању те је домаћине упознао о активностима које ради ДЦК БиХ на пољу рјешавања мигрантске кризе, контактима и споразумима са националним друштвима ЦК и ЦП, одобреним пројектима (Швицарски Црвени криж, ДРЕФ – МФДЦК/ЦП), посјетама представника Италијанског ЦК, ЦП УАЕ, Друштва ЦП Турске, Хрватског ЦК, представника УНХЦР-а и др., те позиву и планираној посјети Друштву ЦП Турске.

Исто тако, нагласио је и специфичне потребе које се појављују, гдје је затражио и подршку од стране МКЦК, а односи се на повећане трошкове свих нивоа Црвеног крижа/крста укључених у рад са мигрантима (одласци на терен, ангажовање и смјештај волонтера и др.). Госп. Жељко Филиповић се захвалио на изнесеним информацијама и подузетим активностима, те је потврдио да се може рачунати на финансијску подршку од стране МКЦК у дијелу активности које је изнио генерални секретар ДЦК БиХ. Такођер је истакнута важност ангажовања волонтера из других средина што додатно доприносу јачању имиџа ЦК у заједници.

На крају састанка и званично је потписан Оперативни споразум о сарадњи између ДЦК БиХ и МКЦК на изградњи капацитета ДЦК БиХ за услуге обнављања породичних веза (ОПВ) покиданих усљед сукоба и природних и/или људским фактором изазваних катастрофа и подршке породицама особа несталих усљед сукоба у БиХ 1992-1995. Споразумом су, поред основних информација, дефинисани општи и специфични циљеви, одговорност Страна, људски ресурси, координација/ надгледање/евалуација, заштита података, контакти с медијима и комуникација с јавношћу, као и буџет и финанцијска питања. Споразум ступа на снагу са даном 01.08.2018. и на снази је до 01.08.2020. године. Овај Оперативни споразум се односи само на партнерство Страна у изградњи капацитета за пружање ОПВ услуга Службе тражења ДЦК БиХ, подршке одговорним властима укљученим у процес тражења особа несталих усљед сукоба у БиХ (1992-1995.) и њиховим породицама. Сви остали споразуми између МКЦК и ДЦК БиХ остају на снази.