У периоду од 30-31.08.2018. године у Будви, Црна Гора је одржана Радионица на тему миграцијских трендова, чији је организатор била Међународна федерација друштава Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца (МФДЦКиЦП). Испред ДЦК БиХ на радионици су учествовали в.д. координатора за припрему и одговор на катастрофе Немања Зекић, координатор за припрему и одговор на катастрофе ЦК ФБиХ Сенадин Кумро и секретар Црвеног крижа града Мостара Ален Кајтаз.

Црвени крст Црне Горе (ЦКЦГ) је представио своју операцију и онда је направљена кратка евалуација досадашњих активности. У Црној Гори се тренутно налази око 500 особа и ЦК ЦГ је задужен за храну и хигијену, али такође имплементирају и неке пратеће активности попут психосоцијалне подршке (ПСП), Прве помоћи и дио социјалне инклузије. Оно што је било карактеристично је то да, с обзиром на мали број миграната, они скоро па познају свакога од тих корисника.
Затим је Немања Зекић презентовао активности ДЦК БиХ, са цијелом структуром. Као главни изазов речено је да остаје неукљученост државе, као и чињеница да центар у Ушивку касни са отварањем. Послије тога се прешло на презентацију трендова, гдје се видјело да је тренд прилива миграната стабилан већ 4 мјесеца. Договорено је да у случају наглог пораста броја миграната, ЦК ЦГ јави то ДЦК БиХ.

У том дијелу је испред МФДЦКиЦП, поред Atile Molnara, присуствовала Henriett Koos.

Другога дана, дискусији су се придружили представници ЦК Србије, ЦК Мађарске и ЦК Македоније, као и Seija Tyrninoksa, шеф тима Регионалне канцеларије МФДЦКиЦП за подршку кластеру земаља централне и југоисточне Европе и Seval Guzalkilinc, координатор за за припрему и одговор на катастрофе Регионалне канцеларије МФДЦКиЦП за Европу.
Том приликом сва национална друштва су детаљно презентовала своје операције. Послије тога је МФДЦКиЦП презентовала модалитете и могућности наставка операције, уз напомену да је МФДЦКиЦП тренутно у фази планирања за наредну 2019. годину и ово је само први од низа консултација који ће се одржати тим поводом.

Коначан закључак састанка је да Црвени крст/криж мора наставити пружати основне услуге, попут хране и хигијене, како би задржао присуство на терену. Све остале активности, које раде остале организације, се могу само имплементирати ако је база потреба осигурана. Поред тога, потребно је уводити нове активности, како би се повећао значај Црвеног крста/крижа на терену.