DHL (Групација Њемачке поште) у сарадњи са UNDP-ем имплементира пројекат ГАРД Припрема за случај катастрофе (Get Airport Ready for Disaster) у периоду од 24.- 28.09.2018. године. До сада је у свијету одржано око 40 обука овог типа те је обучено преко 1000 особа.

У нашој земљи обука је уприличена за 25 службеника аеродрома, Министарства сигурности БиХ, Министарства комуникација и промета БиХ, војске и других органа управе те Друштва Црвеног крста/крижа БиХ.

Теоретски дио обуке се одржава у Хотелу Хилс док је практични дио на Медјународном аеродрому Сарајево.
У плану је да се уради детаљна процјена капацитета и потреба аеродрома како би се сачинило извјешће и план акције који би се примјењивао у случају катастрофе.