Активности спроведене у складу са одлукама управе и менаџмента Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (ДЦК БиХ) усвојеним на два Округла стола организована у сарадњи са Зоном за Европу Међународне федерације друштава Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца (МФДЦКиЦП), Канцеларијом МФДЦКиЦП у Босни и Херцеговини и Делегацијом МКЦК у БиХ (у децембру 2014. и јулу 2016. године) анализиране су и укључене у процес организационог развоја ДЦК БиХ.

Као пратећа активност након Радионице Оквира за сигурнији приступ корисницима одржане у октобру 2016. године, у Делегацији МКЦК у Сарајеву је у априлу 2017. године одржан састанак на тему даљег рада везано за Оквир сигурнијег приступа ДЦК БиХ. Том приликом МКЦК је истакао опредијељеност да се настави са подршком јачању капацитета Црвеног крста/крижа за релевантан, ефикасан и принципијелан одговор у кључним хуманитарним секторима, уз могућност да се укључе и други партнери из Покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца.

С обзиром да се сва национална друштва потичу да интегришу Оквир за сигурнији приступ у свој организацијски развој, изградњу капацитета и приправност за дјеловање у ванредним ситуацијама, руководство цијеле структуре ДЦК БиХ је потврдило своју подршку да се Модел сигурнијег приступа интегрише у процес организационог развоја ДЦК БиХ, који је претходно прихваћен као релевантан за развој ДЦК БиХ. Назив тог процеса је прилагођен потребама ДЦК БиХ, уз приједлог да то буде Развојни план ДЦК БиХ, што је накнадно потврђено.

Како би овај процес био изводљив, у априлу 2017. године именована је Радна група за израду Развојног плана ДЦК БиХ (Радна група) коју чине представници структуре ДЦК БиХ и МКЦК, уз подршку руководства ДЦК БиХ, како је и потврђено на састанку са руководством структуре ДЦК БиХ одржаном у октобру 2017. године. Опсег рада и надлежности ове Радне групе су дефинисани од стране ДЦК БиХ, а релевантне информације су редовно представљане на сједницама Предсједништва ДЦК БиХ гдје је добијена подршка чланова Предсједништва ДЦК БиХ, као и даље смјернице за анализу и рад Радне групе.

Након седам одржаних састанака у периоду од маја 2017. године до октобра 2018. године, на којима су анализиране приоритетне области дјеловања структуре ДЦК БиХ, Радна група је дана 25. октобра 2018. године сачинила приједлог трогодишњег Развојног плана ДЦК БиХ који је представљен менаџменту структуре ДЦК БиХ, а потом ће уз сугестије и допуне/измјене од стране менаџмента бити достављен Предсједништву ДЦК БиХ на одобравање.

Циљ процеса израде Развојног плана ДЦК БиХ и његове трогодишње проведбе је да ДЦК БиХ са цијелом својом структуром буде спремније да боље одговори на изазове данашњег компликованог и промјенљивог хуманитарног окружења.