Генерални секретар Друштва Црвеног крста/ крижа Босне и Херцеговине (ДЦК БиХ) госп. Бранко Леко је потписао партнерске уговоре за реализацију два пројекта: 1) Пројекат “Сви можемо учинити напор да се оконча туберкулоза у нашем окружењу” потписан са Министарством цивилних послова Босне и Херцеговине, у трајању од шест мјесеци почевши од 21.03.2019. године и 2) Пројекат” Допринос смањењу дискриминације по основу година (AAA-Action Against Ageism)“.

Партнери HILFSWERK INTERNATIONAL, „Партнерство за јавно здравље”, ДЦК БиХ и Удружење за помоћ и развој ХАЈДЕ ће заједнички имплементирати пројектне активности AAA-Action Against Ageism, које за циљ имају смањити дискриминацију по основу година, на свим нивоима босанско-херцеговачког друштва. Трајање пројекта је 18 мјесеци, почевши од 1. јануара 2019. године.