У сали за састанке зграде Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (ДЦК БиХ) у Сарајеву дана 13.02.2019. године одржана је 20. сједница Предсједништва ДЦК БиХ којом је предсједавао предсједник мр Рајко Лазић, а поред чланова Предсједништва присутни су били и госп. Бранко Леко, главни тајник те г-ђица Жаклина Нинковић, координатор за међународну сарадњу и асистент главног тајника.

Током вишесатне расправе донесене су слиједеће одлуке, закључци или усвојене информације:
- Прихваћена информација о приједлогу кандидата за органе и тијела ДЦК БиХ из структуре ЦКФБиХ и структуре ЦКРС, приједлози иду према Генералној скупштини;
- Дефинисан термин одржавања Изборне сједнице Генералне скупштине ДЦК БиХ (25.02.2019. године) те усуглашен приједлог Дневног реда Генералне скупштине ДЦК БиХ;
- Прихваћена информација о активностима на реализацији припремних активности за одржавање 2. састанка младих Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца Медитерана и 13. Медитеранске конференције друштава Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца у периоду од 30.03-05.04.2019. године у Сарајеву;
- Донесена Одлука о измирењу трошкова регистрације, царине и ПДВ-а камиона донираног од УНХЦР-а, као и подршка допису од стране ЦК Ф БиХ везаном за измирење дуговања по судској пресуди.