У периоду од 06-07.03.2019.године у етно селу Ајдиновићи код Олова одржан је евалуацијски састанак из програма упозоравања на опасност од мина. У првом дијелу евалуацијског састанка одржан је састанак Организационог одбора такмичења Мисли Мине на којем су ревидиране Пропозиције и Питања и одговори за такмичења. Састанку Организационог одбора такмичења Мисли Мине присуствовали су:  г-ђа Ивана Грујић, координатор програма упозоравања на мине испред ДЦКБиХ, г-дин Сенадин Кумро, координатор програма упозоравања на мине испред Црвеног крижа Федерације БиХ (ЦКФБиХ), г-ђа Сњежана Ковач, координатор програма упозоравања на мине испред Црвеног крста Републике Српске (ЦКРС), г-ђа Зорица Лучић, особа одговорна за сарадњу испред Међународног комитета Црвеног крста/крижа (МКЦК) – делегације у БиХ, г-дин Тарик Шерак, шеф Одјека за управљање ПМА  испред БХМАЦ-а, г-дин Милисав Пантић, оперативни руководилац за УМ испред Републичке управе Цивилне заштите, г-дин Мустафа Кадрибеговић помоћник директора у сектору за организацију деминирања и уништавања НУС-а испред Федералне управе Цивилне заштите (ФУЦЗ). Поред чланова Организационог одбора састанку су присуствовали инструктори Тима УМ г-дин Дејан Галић и г-дин Цвјетин Максимовић који су активно били укључени у реализацији такмичења Мисли Мине од општинског до ентитетског нивоа.

У другом дијелу евалуацијском састанку придружили су се инструктори УМ програма г-ђа Весна Стакић из Пелагићева, г-дин Драган Ђокић из Лопара, г-дин Емир Сарајлић из Горажда и г-дин Хуснија Имамовић из Грачанице.

Г-дин Тарик Шерак испред БХМАЦ-а презентовао је Стратегију Противминског дјеловања БиХ 2018-2025.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства цивилних послова БиХ, дана 30.01.2019.године усвојило је Стратегију противминског дјеловања Босне и Херцеговине 2018 – 2025 са Финансијским планом за њену проведбу. Њено усвајање омогућиће развој ефикасног и дјелотворног државног програма противминског дјеловања у циљу смањивања и потпуног елиминисања опасности од мина за становништво у БиХ. Стратегија садржи пет стратешких циљева који су усмјерени на успостављање цјеловитог и ефикасног система противминског дјеловања у Босни и Херцеговини. Ослања се на три кључна принципа: одговорност, континуирано унапређење и транспарентност, а двије од пет претпоставки за њено провођење су да се финансирање из међународних извора одржи на истом нивоу или се повећа уз повећење финансирања из домаћих извора. У финансијском плану наводи се да је потребно око 336 милиона КМ за реализацију Стратегије противминског дјеловања БиХ до 2025. године.

У наставку састанка Тим УМ из Зворника урадио је презентацију рада активности упозоравања на опасност од мина. У угроженој општини Зворник постављено је укупно 9 билборда са приказом минске ситуације, постављена је трајна минска ограда на локалитету МЗ Баљковица – Караћево ( на површини од 130.300 м2 са укупно 50 самосталних минских знакова) и локалитету МЗ Кула Град (у дужини од 1.055 метара са постављена 164 минска знака), постављена су два дјечија игралишта, активности упозоравања на опасност од мина су реализоване у свим школама за ученике шестог, седмог и осмог разреда, сва ловачка удружења су обухваћена активностима упозоравања на мине, за све циљне групе урађен је адекватан промотивни материјал.

Тимови УМ који ће у 2019.години радити упозоравање на опасност од мина у општинама Крупа на Уни и Босански Петровац урадили су оквирну анализу активности УМ и процјену трошкова за реализацију активности, а на основу општинских планова упозоравања на опасност од мина.