Иво Јуричевић – Потпредсједник Друштва Црвеног крста/крижа БиХ

Рођен сам 1960. године у Сарајвилић, опћина Горњи Вакуф – Ускопље.
Основну и средњу школу завршио у Горњем Вакуфу.

Дипломирао сам 1982. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, смијер социјална политика и социјални рад и стекао звање дипломирани социјални радник.
Положио стручни испит за рад у органима државне управе 2003 године.
Посједујем Цертификат о завршеном усавршавању предсједника и чланова надзорних одбора и управа господарских друштава са учешћем државног капитала из 2014 године.

Радио у Руднику лигнита „Грачаница“Горњи Вакуф, на пословима социјалног радника, у времену 1983-1992 године. Вријеме рата провео у постројбама Хрватског вјећа обране.
Вријеме 1998-1999 радио на пословима Кантоналног инспектора за социјалну дјелатност и хуманитарна питања.
Од 1999 до 2001 године обнашао дужност министра рада, социјалне политике и избјеглица у Влади КСБ/СБК-а, а од 2001 до 2003 обнашао сам дужност Замјеник министра здравства и социјалне политике у Влади КСБ/СБК-а.
Вријеме од 2003 до 2007 године провео сам на пословима Шеф уреда-савјетник у Министарству за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине,у истом временском периоду, био сам члан више радних тијела и повјеренстава именованих од стране Вијећа министара БиХ-е, који су радили на успостави Института за нестале особе Босне и Херцеговине.
Од 2007 године и данас обнашам дужност равнатеља Центра за социјални рад Горњи Вакуф-Ускопље.
Ожењен, живим са супругом имамо троје дјеце.
У структури ДЦК/К БиХ-е, обнашао сам многе одговорне дужности како слиједи: члан Скупштине у ЦК-у Горњи Вакуф-Ускопље, (од 2000 године и данас); члан Скупштине ЦК –а КСБ-а ;члан Скупштине у ЦК Федерације БиХ; члан Скупштине у ДЦК БиХ; члан Предсједништва и Предсједник у ЦК Ф БиХ-е; члан сам Предсједништва и Допредсједник ДЦК/К БиХ-е.
Вишеструки сам драговољни давалац крви до 2012 године.