Антун Микић – члан Предсједништва Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине

Антун (Мартин) Микић, рођ. 25.09.1955. у селу Матићи, опћина Орашје. Основну школу завршио у Толиси, гимназију у Орашју.
1979. год. у Новом Саду дипломирао на Филозофском факултету Руски језик и књижевност. Упослио се 1980. у Гимназији Тузла као
професор до 1988., затим у Загребу до 1994. год. Од 1995. у БиХ у професионалној војсци до 2004. Од 2008 до 2012. на изборној дужности
Предсједника опћинског вијећа Орашје. Од 2015. до данас на позицији равнатеља Центра за социјални рад Орашје, те на дужности Предсједника
Скупштине Црвеног крижа опћине Орашје при чему је остварена плодоносна сурадња.