На просторима Босне и Херцеговине први облици организовања Црвеног крста појављују се 1914. године. Тада формирана организација звала се Босанско-херцеговачко друштво за помоћ и добровољну санитарну његу у рату и у случају опште невоље у мирно доба и имала је идентичне циљеве као и Црвени крст.

Држава Босна и Херцеговина, поштујући историјски идентитет и континуитет Црвеног крста Босне и Херцеговине, потврдила је дугогодишње дјеловање организације Законом о употреби и заштити знака и назива Друштва Црвеног крста/крижа БиХ (Службени гласник БиХ бр. 11/02) и Законом о Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ бр. 49/04).

Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (у даљем тексту ДЦК БиХ) саставни је дио Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумјесеца (у даљем тексту Покрет) признато од Међународног комитета Црвеног крста (у даљем тексту МКЦК) 08.05. 2001. године и примљено у чланство Међународне Федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца (у даљем тексту МФДЦКиЦП) 07. 11. 2001. године.

Законским и статутарним одредбама дефинисано је да је ДЦК БиХ добровољна, хуманитарна организација грађана Босне и Херцеговине призната и овлаштена да у миру и за вријеме елементарних и других непогода, ванредних стања, а у складу са принципима хуманости, непристраности, неутралности, независности, добровољности, јединства и универзалности, остварује одређене хуманитарне циљеве, задатке и јавна овлаштења у области заштите и унапређења здравља, социјалне заштите, здравственог и хуманитарног васпитања и обуке, Службе тражења и залаже се за поштовање међународног хуманитарног права и заштиту људских права.

ДЦК БиХ је једина организација Црвеног крста која дјелује на цијелој територији Босне и Херцеговине, а чине га Црвени криж Федерације Босне и Херцеговине, Црвени крст Републике Српске и Црвени крст/криж Брчко Дистрикта БиХ и све њихове организације.

С циљем надградње унутрашњег уређења, Скупштина ДЦК БиХ је у мају 2006. године усвојила ревидирани Статут, према којем се уводе позиције генералног секретара, једног предсједника и два потпредсједника ДЦК БиХ. Одредбе Статута, чије је провођење још у току, доприносе координирању дјеловања у структури, утврђују циљеве и задатке Организације, права и дужности чланова, управна тијела ДЦК БиХ, основе финансирања, стручну службу, питања од значаја за заштиту имовине, као и друга питања која доприносе потпуном дефинисању улога управе и менаџмента.

ДЦК БиХ има модерне и најширој јавности препознатљиве и прихваћене програме. Са јединственом мрежом организација Црвеног крста и волонтерима који су основ организације ДЦК БиХ самостално или у партнерству с владиним институцијама или другим невладиним хуманитарним организацијама, било је покретач и реализатор низа активности које су одговориле на потребе најугроженијих категорија становништва.