Циљ овог програма јесте унапређење знања и оспособљавање опште популације у пружању прве помоћи. Основне циљне групе у имплементацији програма прве помоћи су млади, општа популација, возачи моторних возила, запослени у фирмама и сви заинтересовани, те вишенамјенске теренске екипе из програма

Опширније...