Програм кућне његе је традиционални програм ДЦК БиХ којим су обухваћене особе преко 65 година старости, болесне, немоћне и особе с посебним потребама, које живе саме и без ближих сродника.

Уз финансијску подршку донатора, константном едукацијом активиста и

Опширније...