Овај програм ствара услове да ДЦК БиХ на свим нивоима организовања, буде оспособљено за ублажавање посљедица катастрофа и других врста несрећа, односно да пружи правовремену и адекватну заштиту угроженом становништву Босне и Херцеговине и шире. Своје активности реализује кроз мрежу волонтера

Опширније...