U okviru završne faze projekta „Platforma za razmjenu i jačanje kapaciteta nacionalnih društava (NSCEP)“ u čijoj realizaciji učestvuju Društvo Crvenog polumjeseca Turske, Crveni krst/križ Velike Britanije, Crveni krst/križ Bugarske i Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (Crveni križ Tuzlanskog kantona), a koji finansira Erasmus+ program Evropske unije upriličene su razmjene osoblja između sestrinskih nacionalnih društava.

Tom prilikom je u posjeti sjedištu Društva Crvenog polumjeseca Turske u Ankari u periodu od 20.11-02.12.2022. godine boravio predstavnik DCK BiH i Crvenog križa Tuzlanskog kantona Abdurahman Aljić. Tokom perioda boravka predstavnik DCK BiH i Crvenog križa Tuzlanskog kantona je imao priliku upoznati se sa aktivnostima Društva Crvenog polumjeseca Turske u okviru odgovora na potrebe migranata/izbjeglica, a koje se odnose na zaštitu ljudi u pokretu.

U periodu od 21.11-15.12.2022. godine DCK BiH i Crveni križ Tuzlanskog kantona su u Sarajevu, Tuzli i Živinicama ugostili predstavnicu Britanskog Crvenog krsta/križa Sanju Ratkušić. U okviru ove posjete, predstavnica Britanskog Crvenog krsta/križa je imala priliku upoznati se sa aktivnostima DCK BiH u oblasti Obnavljanja porodičnih veza, Programa prenosa gotovine i vaučera, Migracija, Međunarodne saradnje, a organizovani su i sastanci sa partnerima iz Pokreta koji su prisutni sa svojim aktivnostima u BiH: predstavnicima Delegacije MKCK u BiH, Delegacije klastera MFDCKiCP za centralnu i jugoistočnu Evropu, Švajcarskog Crvenog krsta/križa i Delegacije Društva Turskog Crvenog polumjeseca u BiH. Takođe je tokom boravka upoznata i sa aktivnostima Crvenog križa Tuzlanskog kantona u okviru odgovora na potrebe osoba u pokretu kroz Tuzlanski kanton, te načinom rada inicijativnih grupa za aktivno starenje, kao i  gradske organizacije Crvenog križa Živinice. Tokom boravka u Tuzli predstavnici Britanskog Crvenog krsta/križa predstavljen je i način djelovanja Sigurne kuće Centra za pružanje usluga u zajednici "PUŽ".

Ove dvije posjete, koje su omogućile dijeljenje iskustava i znanja će svakako doprinijeti jačanju saradnje između sestrinskih nacionalna društva učesnica u NSCEP projektu, kao i snaženju kapaciteta Crvenog krsta/križa u BiH, posebno u oblasti Obnavljanja porodičnih veza i zaštite ljudi u pokretu.