U prostorijama Službe za poslove sa strancima održan je sastanak zamjenika direktora i šefa kabineta Službe Almina Imamovića i Gorana Blagojevića sa generalnim sekretarom Društva Crvenog krsta/križa BiH Namikom Hodžićem te koordinatorom za migracije Harisom Magrdžijom i Aldinom Tucaković, rukovoditeljicom Službe traženja DCK BiH.

Predstavnici Nacionalnog društva BiH posebno su istakli veliki doprinos strukture Crvenog krsta/križa BiH u odgovoru na humanitarne potrebe migranata posebno u Unsko-sanskom kantonu, kao i zakonsku ulogu i mandat DCK BiH kao člana Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca u ovoj oblasti.

Obje strane su izrazile opredijeljenost nastavka i unaprjeđenja partnerskih odnosa u segmentu humanitarnog odgovora na migracije u BiH, a u skladu sa relevantnim međunarodnim dokumentima i zakonskim aktima donesenim na nivou BiH.

 to u vidu, zaključeno je da se u skladu sa važećom legislativom, pristupi međusobnoj razmjeni svih relevantnih podataka i informacija, kao i da se u narednom mjesecu organizira koordinacijski sastanak sa nadležnim međunarodnim i domaćim akterima u oblasti migracija.