INTERNI POZIV

za lokalne organizacije Crvenog krsta/križa u strukturi Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine za učešće u realizaciji komponente „Unaprjeđenje kapaciteta za pripremu i odgovor na katastrofe u 8 lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa“

I – O projektu

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH), u skladu sa misijom i mandatom Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, te zakonskim ovlašćenjima, realizuje aktivnosti u cilju zaštite života, zdravlja i ljudskog dostojanstva ugroženih pojedinaca i zajednica, sa posebnim akcentom na aktivnosti u oblasti pripreme i odgovora na katastrofe, kada su životi i zdravlje zajednica i pojedinaca pogođenih katastrofom izuzetno ugroženi. U procesu izgradnje kapaciteta i sistema strukture DCK BiH za pripremu i odgovor na katastrofe, DCK BiH tradicionalno sarađuje sa Švajcarskim Crvenim krstom/križom, delegacijom u Bosni i Hercegovini (ŠCK). U cilju što jasnijeg, transparentnijeg i efikasnijeg unaprjeđenja sistema i kapaciteta DCK BiH u pripremi i odgovoru na katastrofe, DCK BiH i ŠCK realizuju projekat „Institucionalna pripremljenost Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine za pripremu i odgovor na katastrofe“ (IP projekat). U skladu sa činjenicom timovi/jedinice/ekipe lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa realizuju direktne aktivnosti u pripremi/odgovoru na katastrofe/krize, u okviru IP projekat realizovaće se komponenta „Unaprjeđenje kapaciteta za pripremu i odgovor na katastrofe u 8 lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa“.

II – Korisnici projekta

U cilju transparentnosti i zaštite ugleda strukture DCK BiH – Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, te svih lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa, interni poziv „Unaprjeđenje kapaciteta za pripremu i odgovor na katastrofe lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa“, biće usmjeren isključivo na unaprjeđenje postojećih kapaciteta za pripremu i odgovor na katastrofe lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa, i to u skladu sa sljedećim kriterijumima:

Eliminatorni kriterijumi:

 • Lokalna organizacija Crvenog krsta/križa, tj. opštinska ili gradska organizacija Crvenog krsta/križa.
 • Lokalna organizacija Crvenog krsta/križa kontinuirano i blagovremeno ispunjava se obaveze definisane regulativnim aktima DCK BiH i entitetskih organizacija.
 • Lokalna organizacija Crvenog krsta/križa formirala je jedinicu/ekipu ili službu za djelovanje u oblasti pripreme i odgovora na katastrofe (jedinica/ekipa ili služba).

Kriterijumi evaluacije:

 • Jedinica/ekipa ili služba učestvovala je u aktivnostima pripreme i odgovora na katastrofe u odgovoru na prirodne ili druge nesreće.
 • Jedinica/ekipa ili služba učestvovala je na pokaznim vježbama u oblasti pripreme i odgovora na katastrofe i to:
  • Samostalno organizovanim vježbama;
  • Vježbama organizovanim od strane drugih relevatnih aktera, unutar ili izvan strukture DCK BiH.
 • Realizovane edukacije za jedinice/ekipe ili službe u oblasti pripreme i odgovora na katastrofe.
 • Indeks ugroženosti loklanih zajednica od prirodnih i drugih katastrofa.

III – Definisani iznosi novčanih sredstava:

U skladu sa dostupnim sredstvima, namijenjenim za realizaciju komponente „Unaprjeđenje kapaciteta za pripremu i odgovor na katastrofe lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa“, lokalne organizacije Crvenog krsta/križa koje budu aplicirale za učešće u projektu, obavezne su poštovati sljedeće minimalne/maksimalne iznose aplikacije:

 • Minimalni iznos: 2.500,00 KM;
 • Maksimalni iznos: 4.500,00 KM

IV – Informacije o internom pozivu:

 • Rok za prijavu: 17.11.2023. godine;
 • Način prijave: Putem pošte ili lično, na adresu: Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i HercegovineKranjčevićeva 2, 71 000 Sarajevo
 • Naznaka: Interni poziv za učešće u projektu „Institucionalna pripremljenost Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine za pripremu i odgovor na katastrofe“, komponenti „Unaprjeđenje kapaciteta za pripremu i odgovor na katastrofe lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa“
 • Dodatna pitanja:
  • Crveni krst Republike Srpske:
   • Gordana Ostojić (Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.);
  • Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine:
   • Mahir Mulahasanović (Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.).

VAŽNO:

Online informativna sesija će se održati 07.11.2023. godine od 14:00 – 15:30 časova, a učešće na Online informativnoj sesiji realizovaće se putem linka: Pristup Online informativnoj sesiji. Prijavljivanje za učešće u internom pozivu za komponentu  „Unaprjeđenje kapaciteta za pripremu i odgovor na katastrofe lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa“, podrazumijeva striktno pridržavanje svih navedenih u dokumentaciju koju možete pronaći u prilogu: