Program kućne skrbi je tradicionalni program DCK BiH kojim su obuhvaćene osobe preko 65 godina starosti, bolesne, nemoćne i osobe s posebnim potrebama, koje žive same i bez bližih srodnika.

Uz financijsku potporu donatora, konstantnom edukacijom aktivista i volontera Crvenoga križa, posebno mladih, stvorena je jaka mreža ovog programa koja vodi skrb za oko 8.000 socijalno najugroženijih starih osoba u Bosni i Hercegovini.

Korisnicima programa kućne skrbi, osim posjeta i razgovora, pružaju se usluge skrbi, prijevoz do zdravstvenih ustanova, održavanje lične i higijene stana, kupovina prehrambenih i drugih namirnica, pomoć u pripremi hrane, dostava humanitarne pomoći i ogrjeva, plaćanje komunalnih i drugih računa, posredovanje u ostvarivanju prava iz penziono-invalidskog osiguranja, te druga prava, sitne intervencije na elektro i vodovodnim instalacijama, ličenje stana i slično.

S ciljem obezbjeđenja osnovnih životnih potrepština za ugroženu populaciju, organiziraju se akcije solidarnosti kojima se prikupljaju hrana, higijenski proizvodi, pelene i ortopedska pomagala (naočale, aparati za mjerenje krvnog tlaka, slušni aparati, aparati za mjerenje šećera u krvi i drugo).

Prema podacima u CKRS oko 300 aktivnih volontera je pruža usluge za približno 2.500 najugroženijih lica iz ove kategorije. U okviru ovog programa, svake godine se obilježava 1. listopad – Međunarodni dan starih, kada se intenziviraju aktivnosti iz ovog programa, organiziraju druženja starih osoba, volontera i donatora i na svečan način obilježi ovaj datum. Ovom prilikom se tiska odgovarajući informativno-propagandni materijal kojim se želi ukazati na poteškoće ove populacije i podstaknuti širu zajednicu na pomoć starima.

Ovaj Program u CKFBiH realizira oko 500 volontera Crvenoga križa za oko 5.000 korisnika. Tokom jednog mjeseca, u prosjeku se obavi oko 6.500 posjeta i pruži oko 7.900 raznih vrsta usluga (razgovor, usluge lične higijene, čišćenje prostorija, pranje veša, spremanje obroka, kupovina, administrativne usluge, davanje lijekova, dostavljanje humanitarne pomoći, prijevoz do zdravstvenih ustanova, unošenje drva, peglanje veša, čišćenje snijega, pranje posuđa, mjerenje tlaka i šećera u krvi, šetnja sa korisnikom i drugo).

O Društvu

Za partnere

Newsletter