Dana 01.02.2023. godine u sjedištu Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) generalni sekretar DCK BiH Rajko Lazić i šef Delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (MKCK) u BiH Elmir Camić su razgovarali o pravcima zajedničkog djelovanja u okviru kontinuirane saradnje i podrške Delegacije MKCK u BiH u sljedećim programskim aktivnostima:

Jačanje kapaciteta Službe traženja za Obnavljanje porodičnih veza i osnaživanje saradnje sa Institutom za nestale osobe BiH te podrške porodicama još više od 7.000 nestalih iz rata;  Dalje pozicioniranje i promocija akcije Crvenog krsta/križa kroz angažman diseminatora i mladih volontera; Iskorak u kapacitetu za učinkovite javne komunikacije; Aktivnosti na podizanju svijesti od minske opasnosti po stanovništvo BiH i migrante; Jačanje kapaciteta za psihosocijalnu podršku korisnicima, volonterima i osoblju Crvenog krsta/križa; te Institucionalni razvoj DCK BiH kroz provedbu Razvojnog plana DCK BiH.

Za aktivnosti u sklopu navedenih programskih oblasti, MKCK je za 2023. godinu osigurao budžet u iznosu od 613.967,00 KM, što je od velikog značaja za DCK BiH i njegove sastavne dijelove Crveni krst Republike Srpske, Crveni križ Federacije BiH i Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH.

DCK BiH se suočava sa brojnim izazovima, uključujući i ekonomsku krizu koja najviše pogađa socijalno ugrožene kategorije stanovništva te je važno da se, uz podršku partnera iz Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i drugih donatora, što više osnaže kapaciteti DCK BiH za pomoć domaćem stanovništvu i svim ranjivim ljudima u stanju humanitarne potrebe u Bosni i Hercegovini.