U periodu od 16-20.02.2023. godine koordinatori za mlade i kontakt osobe za mlade u sjedištu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) Medina Selimić i Ivana Grujić prisustvovale su 4. SEYN sastanku (sastanak mreže mladih Jugoistočne Evrope). 4. SEYN sastanku je prisustvovalo 11 nacionalnih društava Crvenog krsta/križa Španije, Portugala, Italije, Crne Gore, Srbije, Andore, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, Monaka i Bosne i Hercegovine.

Uzimajući u obzir da se prethodni SEYN sastanak održao tokom 2018. godine, mreža mladih je imala duži period neaktivnosti (tokom 2021. godine mreža je ponovno aktivirana od strane nekoliko nacionalnih društava) te je cilj sastanka bio reaktivacija mreže mladih Jugoistočne Evrope, kao i rad na trenutnom djelokrugu rada i usvajanju istog, kako bi se mreža nesmetano razvijala i djelovala. Tokom trodnevnog sastanka izvršene su izmjene postojećeg djelokruga rada, te se posljednji dan sastanka isti jednoglasno i usvojio.

Tom prilikom predstavnice DCK BiH su iskazale interesovanje da DCK BiH bude dio prve rotacije koordinacijskog tijela mreže mladih za mandatni period od dvije godine, smatrajući da to može biti izuzetna prilika za umrežavanje sa ostalim nacionalnim društvima sa područja Jugoistočne Evrope, kao i mogućnost da damo doprinos djelovanju i radu mreže mladih.

SEYN sastanak je takođe pružio priliku da prisutna nacionalna društva diskutuju o predstojećem sastanku mladih u okviru 14. Mediteranske konferencije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, te su predloženi određeni prioriteti područja rada mladih da budu dio dnevnog reda, kao i Deklaracije koja će se usvojiti na sastanku mladih u okviru 14. Mediteranske konferencije.