Predstavnici sjedišta DCK BiH, generalni sekretar Namik Hodžić i koordinator za međunarodnu saradnju Žaklina Ninković, su zajedno sa generalnim sekretarom CK FBiH Danijelom Tučićem i stručnim saradnikom CK FBiH za zdravstvo i mlade Medinom Selimićem, dana 14.09.2023. godine održali online sastanak sa predstavnicama Španskog CK predvođenim šefom Odjeljenja za međunarodnu saradnju za Evropu i Aziju u sjedištu Španskog CK, Cristinom Gomez Morcillo.

Glavni cilj sastanka bio je započinjanje regionalne saradnje između CK FBiH u okviru DCK BiH i CK Katalonije u okviru Španskog CK. Na sastanku je dogovoreno uspostavljanje tehničke saradnje u prioritetnim programskim oblastima od zajedničkog interesa za dva sestrinska nacionalna društva, koja će se odvijati kroz sjedište Španskog CK te će biti detaljnije razvijena i dogovorena na narednim sastancima. Saradnja će biti realizovana kroz razmjenu vještina, znanja i iskustava sa ciljem jačanja kapaciteta i na nivou dva sjedišta i na nivou ogranka.