Dana 08.11.2023. godine u sjedištu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) je održan Koordinacijski sastanak sa partnerima iz Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (Pokret) u Bosni i Hercegovini.  Na sastanku su prisustvovali:

 • Namik Hodžić, generalni sekretar DCK BiH sa saradnicima
 • Maria J. Kristensen, šef Delegacije klastera MFDCKiCP za centralnu i jugoistočnu Evropu
 • Elmir Camić, šef Delegacije MKCK u BiH
 • Mihela Hinić, šef Delegacije Švajcarskog CK u BiH
 • Gabriela Zipper-Banas, koordinator programa za Balkan i Južni Kavkaz u sjedištu Švajcarskog CK
 • Flavio Ciriaci, šef Delegacije Italijanskog CK za BiH
 • Amina Kurtagić, asistenta šef Delegacije Turskog Crvenog polumjeseca u BiH
 • Kristina Spasić, delegat za razvoj nacionalnih društava Delegacije klastera MFDCKiCP za centralnu i jugoistočnu Evropu

Koordinacijski sastanak je sazvalo  DCK BiH, kako bi se razgovaralo o aktuelnim temama od suštinske  važnosti za Pokret u cjelini i  razmijenile informacije o realizaciji programskih i projektnih aktivnosti DCK BiH uz podršku partnera iz Pokreta u BiH. Teme o kojima se razgovaralo su:

 • Predstavljanje zaključaka sa online sastanka Pokreta održanog na temu zajedničkog narativa Pokreta vezano za situaciju na Bliskom Istoku.
 • Provedba programskih i projektnih aktivnosti DCK BiH, u unapređenju razvoja kapaciteta sa posebnim akcentom na odgovor na migracijsku situaciju u BiH
 • Izrada Plana za djelovanje u vanrednim situacijama partnera iz Pokreta u BiH (Predsjedništvo DCK BiH dalo saglasnost da se uđe u procedure izrade dokumenta);
 • Organizacioni razvoj, uz definisane prioritetne aktivnosti za realizaciju u narednom periodu u oblastima Pripravnost i odgovor na katastrofe, Diseminacija i mladi, Zdravlje, prva pomoć i njega.

Na sastanku su takođe predstavljene aktivnosti Partnera iz Pokreta u BiH.