Sastanak predsjednika Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine gosp. Milojka Grujičića sa šefom Delegacije klastera Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca za centralnu i jugoistočnu Evropu g-đe Marie Кristensen održan je dana 23.09.2021. godine u Etno selu Stanišići u Bijeljini.

Tom prilikom je gosp. Milojko Grujičić predstavio strukturu, zakonsku osnovu, ciljeve rukovodstva u ovom mandatnom razdoblju, sa posebnim naglaskom na aktivnosti koje se provode na razvoju i jačanju Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i njegovih sastavnih dijelova Crvenog krsta Republike Srpske i Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

G-đa Кristensen se zahvalila na prijemu i potvrdila da će u sklopu svoga mandata i u skladu sa svojim mogućnostima podržati sve naše aktivnosti, naglašavajući da odluke donosi rukovodstvo Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je takođe iskazana zahvalnost Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca na podršci i kontinuiranoj saradnji i izražena obostrana želja gosp. Grujičića i g-đe Кristensen za nastavkom dobre saradnje u narednom periodu, a sve u cilju daljeg razvoja i unapređenja rada Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.