Predmet tendera je izvođenje elektroinstalaterskih radova na sanaciji i uređenju zgrade DCK BiH. U nastavku su skica galerije, tehnički opis radova te obrazac/zahtjev za ponudu:

Ukoliko imate problema sa downloadom pojedinačnih dokumenata sa linkova iznad, koristite link za download ispod:

https://nx7115.your-storageshare.de/s/ZzS26KSxYF6F2b2