za lokalne organizacije Crvenog krsta/križa u BiH za učešće u projektu Zimska pomoć 2022. - 2023. - Novčani transfer za socijalno ugroženo stanovništvo u BiH

Pozadina projekta

Društvo Crvenog krsta/križa BiH (DCKBiH) vođeno potrebom da odgovori na negativne posljedice uzrokovane sukobima na Istoku Evrope i inflacijom na globalnom tržištu, raspisuje Interni poziv za lokalne organizacije Crvenog krsta/križa da iskažu interes za učešće u projektu Novčani transfer za socijalno ugroženo stanovništvo u BiH.

Ove godine projekat Novčani transferi za socijalno ugroženo stanovništvo u BiH želi da podrži korisnike stalne socijalne pomoći i osobe iz evidencije organizacija Crvenog krsta/križa, a pravo učešća na internom pozivu imaju sve lokalne organizacije Crvenog krsta/križa.

Primarni korisnici su:

 • korisnici stalne socijalne pomoći (50-70%) iz evidencije Centra za socijalni rad;
 • korisnici iz evidencije organizacije Crvenog križa/krsta (30-50%).

Dodatni kriteriji za odabir korisnika su:

 • porodice sa 3+ djece;
 • samohrani roditelji.

Da bi se postigao učinak, minimalni iznos pomoći je 200 KM, a maksimalni 300 KM po domaćinstvu, u zavisnosti od broja članova domaćinstva:

 • Dvočlano domaćinstvo = 200 KM
 • Tročlano domaćinstvo = 250 KM
 • Četveročlano i više domaćinstvo = 300 KM

Interni poziv je otvoren od 01.11.2022. do 11.11.2022. godine.

Prijave na Interni poziv slati isključivo putem preporučene ili kurirske/brze pošte na:

 • Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine
 • „Interni poziv za učešće u projektu Zimska pomoć 2022.-23.
 • Novčani transfer za socijalno ugroženo stanovništvo u BiH“
 • Kranjčevićeva 2, 71000 Sarajevo

Pitanja u vezi sa pripremom prijave na interni poziv biće razmatrana na info sesiji koja će se održati 03.11.2022. (četvrtak), od 12:00 do 14:00, putem MSTeams.

Naknadna pitanja i nejasnoće možete uputiti isključivo putem e-maila na:

 • CKFBiH: Nevenka Milanović: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • CKRS: Ivana Grujić: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kako aplicirati na Interni poziv?

Organizacije koje se prijavljuju na interni poziv odgovorne su za implementaciju projekta u skladu sa relevantnom zakonskom regulativnom.

Zbog ograničenih finansijskih sredstava koja su na raspolaganju za implementaciju ovog projekta, iznos novčane pomoći po lokalnoj organizaciji Crvenog krsta/križa je minimalno 5.000 KM, maksimalno 10.000 KM.

Projekat će se implementirati u najviše 20 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

DCKBiH naglašava da možda neće biti u mogućnosti da podrži sve uspješne aplikacije/projekte.


LINK ZA DOWNLOAD DOKUMENTACIJE:

 1. Aplikaciona forma DCKBiH (obrazac 1)
 2. Pismo namjere lokalnih vlasti (obrazac 2)
 3. Odluka o imenovanju kontakt osobe (obrazac 3)
 4. Odluka o formiranju komisije za odabir korisnika (obrazac 4)
 5. Opravdanost projekta (obrazac 5)
 6. Preliminarni spisak korisnika (obrazac 6)

https://nx7115.your-storageshare.de/s/a7giNYwDEexStYF


Mehanizam povratnih informacija

U cilju unapređenja usluga Crvenog krsta/križa, mehanizam povratnih informacija uspostavljen je na nivou sjedišta DCKBiH i lokalne organizacije Crvenog krsta/križa obavezuju se osigurati vidljivost broja telefona, e-maila i drugih smjernica viših nivoa strukture.

Prilikom odabira lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa koje iskažu interes za učešće u projektu, koristiti će se dolje navedeni kriteriji: