Služba traženja pruža pomoć žrtvama oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i drugih hitnih situacija, te omogućava obnavljanje i održavanje veza između članova porodica koje su se razdvojile usljed sukoba, prirodnih katastrofa ili drugih hitnih situacija.

Obnavljanje porodičnih veza (OPV) opći je termin koji se odnosi na niz aktivnosti čija je svrha da se spriječe nasilno razdvajanje članova porodica i njihov nestanak, te obnavljanje i održavanje kontakta između članova porodica i rasvjetljavanje sudbine osoba koje su prijavljene kao nestale. Ove aktivnosti često su vezane za psihološku, pravnu i drugu podršku porodicama i pogođenim osobama, za socijalne programe kao i programe koji pružaju usluge vezane za raseljavanje i reintegraciju.

Crveni križ je jedina organizacija koja pruža usluge obnavljanja porodičnih veza u državi, i po tome se razlikuje od svih drugih vladinih i nevladinih organizacija. Upravo iz ovih razloga je Vijeće ministara BiH prepoznalo važnost specifičnog mandata Crvenog križa da pruža usluge obnavljanja porodičnih veza kroz rad Službe traženja, u posebnim situacijama kada je porodični kontakt prekinut, a standardna sredstva komunikacije uništena, ili onesposobljena i ne daju rezultate.

Za sve osobe u BiH i inostranstvu koje su izgubile kontakt sa svojom porodicom, a postoje određeni stepen hitnosti i humanitarni razlozi (bolest, starost, slabost), za pomoć u ponovnom uspostavljanju porodičnih veza Služba traženja omogućava slanje porodičnih poruka Crvenog križa i pokretanje zahtjeva za traženje kada poštanske usluge ili druge metode komunikacije nisu dale rezultate. Također u slučajevima posebne humanitarne potrebe Služba traženja pruža usluge prenosa dokumenata i ponovnog spajanja porodica.

SLUŽBA TRAŽENJA CRVENOG KRIŽA PRUŽA SLJEDEĆE USLUGE:

 • Proslijeđivanje porodičnih vijesti – razmjena poruka Crvenog križa
 • Prijem i obrada zahtjeva za traženje – traženje osoba prijavljenih kao nestale u proteklim ratovima
 • Spajanje porodica
 • Slanje ličnih dokumenata
 • Obezbjeđivanje potvrda iz postojećih arhiva – vezanih za prošle ratove

KORISNICI USLUGA SLUŽBE TRAŽENJA CRVENOG KRIŽA

 • Porodice osoba koje su prijavljene kao nestale u proteklim ratovima
 • Bivši zarobljenici
 • Interno raseljene osobe
 • Izbjeglice
 • Djeca bez pratnje, odnosno djeca bez roditelja
 • Azilanti
 • Migranti
 • Ostale kategorije stanovništva u skladu sa svojim potrebama

Pored međunarodnih pravno obavezujućih dokumenata (Ženevske konvencije od 12. augusta 1949. godine, Dopunski protokol I i II iz 1977. godine, rezolucije međunarodnih konferencija i Zakon o DCK BiH, član 12) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je sredinom septembra 2006. godine dalo i formalnu saglasnost na Pravilnik o radu Službe traženja DCK BiH.