Diseminacija podrazumijeva širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, osnovnim principima Pokreta i drugim humanitarnim vrijednostima.

Humanitarne vrijednosti koje promoviše Pokret su:

  • zaštita života, zdravlja i ljudskog dostojanstva;
  • poštovanje ljudskog bića;
  • ne praviti razlike prema nacionalnoj, rasnoj i polnoj pripadnosti, religijskim vjerovanjima, klasnim i političkim stavovima;
  • međusobno razumijevanje, prijateljstvo, saradnja i trajni mir među ljudima;
  • volonterske usluge.

Tri međunarodno priznata znaka koja koriste nacionalna društva širom svijeta su Crveni križ, Crveni polumjesec i Crveni kristal.

Jedno nacionalno društvo (jedna država) može koristiti samo jedan znak.

Diseminacija u strukturi DCK BiH vrši se kontinuirano, a ciljna grupa su najčešće mladi, volonteri i osoblje Crvenog križa.

Struktura DCK BiH veliku pažnju poklanja obilježavanju  8. maja – Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Nedjelje Crvenog križa (8-15. maja). U ovom periodu intenziviraju se programske aktivnosti. Posebna pažnja se posvećuje promociji Crvenog križa u javnosti; to je vrijeme kada se rade brojna predavanja u školama i promocije na gradskim trgovima, kao i TV i radio-emisije posvećene Crvenom križu. CKRS svake godine 8. maja organizira podjelu bebi-paketa bebama rođenim na Svjetski dan Crvenog križa. Takođe se ovim povodom  štampaju markice Crvenog križa (poštanska i građanska) koje se u toku Nedjelje puštaju u promet. Svrha svih aktivnosti koje se u Nedjelji provode jeste da se što šira javnost upozna sa organizacijom Crvenog križa, kao i da se pridobije što više novih članova, volontera i donatora.