Prvi organizirani oblici okupljanja  podmlatka i omladine Crvenog križa u Bosni i Hercegovini pojavljuju se 1923. godine. Tokom dugog historijskog razvoja mladi predstavljaju osnovnu snagu strategije djelovanja DCK BiH na svim nivoima organizovanja.

Mladi su uključeni u sve programske aktivnosti Crvenog križa, čime se osigurava uspješna realizacija programskih sadržaja. Cilj naše organizacije je vaspitavanje mlade generacije u duhu humanizma i tolerancije, kao i osposobljavanje mladih za humanitarni rad.

Aktivno učešće mladih na seminarima, ljetnim kampovima, u humanitarnim akcijama, natjecanjima ekipa prve pomoći organiziranim na svim nivoima unutar strukture DCK BiH kao i na međunarodnom nivou, omogućava razmjenu  iskustava i razvijanje partnerskih odnosa.

U poslijeratnom periodu mladima iz strukture DCK BiH pruža se prilika da razvijaju međunarodnu saradnju i da na poziv drugih nacionalnih društava  borave u ljetnim kampovima, učestvuju u radu konferencija i organiziraju uzvratne posjete. Zahvaljujući finansijskoj, materijalnoj, tehničkoj i ostalim vidovima podrške, DCK BiH ostvarilo je saradnju sa mnogim organizacijama Crvenog križa i drugim nevladinim organizacijama izvan granica Bosne i Hercegovine.