Članom 6. Zakona o DCK BiH utvrđene su djelatnosti Društva između kojih su i predstavljanje i zastupanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim asocijacijama Crvenog križa i pred drugim nacionalnim organizacijama, kao i provođenje međunarodnih obaveza koje je preuzela država Bosna i Hercegovina u oblastima kojima se bavi i za koje je nadležan Crveni križ. Služba za međunarodnu saradnju DCK BiH uspostavlja kontakte i omogućava odvijanje svih oblika saradnje i aktivnosti koje proizlaze kao međunarodna obaveza DCKBiH kao nacionalnog društva i sastavnog dijela Pokreta.

Pri ispunjavanju svoje humanitarne misije na polju međunarodne saradnje DCK BiH ostvaruje svoje aktivnosti i kontakte sa  nacionalnim  društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, MFDCKiCP, MKCK, kao i sa drugim međunarodnim organizacijama i institucijama.

U Bosni i Hercegovini, pored MKCK i MFDCKiCP, uspješno djeluju i nacionalna društva Švicarske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Istovremeno DCK BiH razvija bilateralnu saradnju s  nacionalnim društvima Crvenog križa iz okruženja (Crna Gora, Slovenija, Srbija, Makedonija, Hrvatska), kao i drugim nacionalnim društvima, prvenstveno Španjolske, Njemačke, Švedske, Norveške, Austrije, Katara, Kine i Turske.

Predstavnici DCK BiH kontinuirano prate i prisustvuju sastancima, seminarima, radionicama i konferencijama organiziranim na nivou Pokreta, Vlade Bosne i Hercegovine i sa nevladinim organizacijama s kojima DCK BiH takođe ima zapaženu saradnju.  

U skladu sa Statutom i prema Odluci Predsjedništva DCK BiH 28.10.2010. godine održana je konstituirajuća sjednica Komisije za međunarodnu saradnju DCK BiH.

Zahvaljujući dobroj saradnji mladi iz strukture DCK BiH su imali priliku učestvovati na raznim seminarima, kampovima, takmičenjima i ostalim vidovima edukacije i druženja,  prenoseći svoja i usvajajući nova iskustva.

MIGRACIJE

Po pozivu, ili u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine,... DCK BiH aktivno sudjeluje u svim aktivnostima za mogući dolazak/prolazak migranata/izbjeglica u/kroz Bosnu i Hercegovinu, te je sa planiranim obavezama uvršteno u dokumenta i planove ministarstava, odnosno Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. I tu je bilo i još uvijek ima prostora za bolje pozicioniranje Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine sa cjelokupnom svojom strukturom u sagledavanju ovog humanitarnog prioriteta, kako na globalnom tako i na regionalnom nivou.