Ovaj program stvara uvjete da DCK BiH na svim razinama organiziranja, bude osposobljeno za ublažavanje posljedica katastrofa i drugih vrsta nesreća, odnosno da pruži pravovremenu i adekvatnu zaštitu ugroženom stanovništvu Bosne i Hercegovine i šire. Svoje aktivnosti realizira kroz mrežu volontera obučenih i djelomično opremljenih, organiziranih u 40 višenamjenskih terenskih jedinica u Bosni i Hercegovini. Stvorene su i zakonske pretpostavke (potpisani sporazumi između DCK BiH i Ministarstva sigurnosti BiH, CKFBiH i Federalne uprave Civilne zaštite, te CKRS i Republičke uprave Civilne zaštite RS) da DCK BiH postane ravnopravan i respektabilan partner u planiranju i reakciji na katastrofe i druge nesreće kao što su poplave, suše, zemljotresi i kretanje stanovništva.

Kroz posebno obučene timove RDRT (Regional Disaster Response Team), dio smo međunarodnih snaga u okviru MFDCKiCP, za djelovanje u slučaju katastrofa na regionalnom i međunarodnom planu, gdje svake godine dajemo svoj doprinos.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o formiranju mješovite specijalizirane jedinice za zaštitu i spašavanje na razini Bosne i Hercegovine. U sklopu mješovite specijalizirane jedinice za zaštitu i spašavanje, DCKBiH će biti zastupljeno sa sljedećim timovima:

  • Tim prve pomoći
  • Tim za pročišćavanje vode
  • Tim za zbrinjavanje ugroženih, uključujući i šatorsko naselje
  • Tim službe traženja
  • Tim za psiho – socijalnu zaštitu
  • Tim za spašavanje na vodi

Na osnovu člana 13. točka k, Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju, mješovita specijalizirana jedinica iz člana 1. namijenjena je za sljedeće misije:

a) učešće u civilnim i civilno – vojnim vježbama koje se organiziraju u BiH;

b) učešće u civilnim i civilno – vojnim vježbama koje se organiziraju van BiH;

c) učešće i djelovanje u međunarodnim operacijama pomoći;

d) operativna potpora snagama zaštite i spašavanja na cijelom području BiH, a u skladu sa članom 13. stav (1) točka k, Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini.

Obzirom na ulogu Crvenoga križa da, shodno svojim načelima djelovanja, pomaže ugroženim ljudima, pripravnost i odgovor na prirodne i druge nesreće je jedna od njegovih primarnih aktivnosti, bez obzira na to da li se radi o malim i lokaliziranim prirodnim nesrećama ili onima velikih razmjera, unutrašnjim konfliktima i sukobima ili međunarodnim oružanim sukobima.

Crveni križ je, nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, započeo intenzivne aktivnosti na stvaranju uvjeta da na svim razinama djelovanja bude osposobljen za sprječavanje i ublažavanje posljedica nesreća, odnosno da pruži adekvatnu i pravovremenu zaštitu ugroženom stanovništvu. Početni pozitivni rezultati realizirani kroz obuku i djelomično opremanje višenamjenskih terenskih jedinica, rezultati i reagiranje tih jedinica na terenu tokom dešavanja prirodnih nesreća koje su se desile u posljednje vrijeme, stvaraju obaveze da se ovaj program još kvalitetnije razvija.

U periodu od 2001. godine do danas, Crveni križ uz potporu MFDCKiCP i drugih donatora, svake godine blagovremeno reagira u odgovoru na prirodne katastrofe koje su se dešavale na području Bosne i Hercegovine (poplave, klizišta, velike snježne padavine i suše).

Stvoreni su i zakonski uvjeti da Crveni križ, sa ostalim nadležnim subjektima u društvu, postane ravnopravan i respektabilan partner u planiranju i odgovoru na nesreće