DCK BiH provodi aktivnosti na širenju svijesti opće populacije o tuberkulozi s ciljem sprječavanja i prevencije ovog oboljenja, kao i pružanja potpore oboljelim.

Posebna uloga volontera Crvenoga križa je u medijskim kampanjama i podizanju svijesti stanovništva. Volonteri aktivno sudjeluju u tradicionalnim aktivnostima Crvenoga križa koje se odnose na program tuberkuloze kao što su obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze, Tjedan borbe protiv tuberkuloze i medicinski pregledi ciljnih skupina.


Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze obilježava se 24. ožujka, a Tjedan borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. rujna. Povodom obilježavanja ovih značajnih datuma struktura DCK BiH realizira slijedeće aktivnosti:

  • zdravstvene aktivnosti (pregledi stanovništva);
  • higijensko-epidemiološke zaštite (akcije čišćenja naselja, ulica,  parkova, kolektivnih centara, školskih dvorišta, pregleda vode za piće);
  • socijalno-humanitarne aktivnosti (obilazak oboljelih od tuberkuloze i uručivanje prigodnih darova);
  • informativno-edukativne aktivnosti (organiziranje predavanja u školama i javnih tribina u suradnji sa ekspertima iz ove oblasti, informativne kampanje putem medija, izrada i distribucija informativno-edukativnog materijala, prodaja poštanskih i markica za građanstvo).