Dana 12.05.2023. godine, u okviru obilježavanja Nedelje Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, sjedište Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine je posjetio dr Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovin .

U ime Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH), generalni sekretar mr Rajko Lazić se zahvalio na posjeti i spremnosti resornog ministra da podrži rad Društva Crvenog krsta/križa BiH, na jačanju kapaciteta i izgradnji sistema koji će biti samoodrživ i koji će u budućnosti omogućiti DCK BiH da efikasnije odgovori na različite potrebe u zajednicama.

Tom prilikom se razgovaralo o zakonskom okviru koji uređuje pravni položaj DCK BiH, reguliše njegovu strukturu, nadležnosti i pravo na vršenje javnih ovlaštenja, te o aktuelnim programskim aktivnostima i planu razvoja Društva Crvenog krsta/križa BiH.

Takođe je naglašena važna uloga DCK BiH u radu sa mladima posebno u školama, pripremi i odgovoru na katastrofe naročito kroz sistem hitnih operativnih centara, Službi traženja i obnavljanju porodičnih veza, pružanju pomoći ranjivim socijalnim kategorijama stanovništva kroz program prenosa gotovine, kao i programu pomoći i njege u kući za starije osobe.

Poseban fokus tokom razgovora je bio odgovor DCK BiH na migrantsku situaciju u Bosni i Hercegovini, gdje je resorni ministar naglasio važnu ulogu DCK BiH kao ključnog lokalnog humanitarnog aktera u odgovoru na migrantsku situaciju, te potrebu za boljim pozicioniranjem DCK BiH u procesu tranzicije upravljanja migrantskom situacijom u Bosni i Hercegovini.

Tokom posjete je upriličen i obilazak obnovljenog prostora zgrade sjedište DCK BiH, koja danas ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.