Dana 19.07.2023. godine u sjedištu DCK BiH održan je sastanak sa novoimenovanim ambasadorom BiH u Republici Hrvatskoj Nj.E. Elmom Kovačević-Bajtal i predstavnicima DCK BiH. Ispred DCK BiH sastanku su prisustvovali generalni sekretar DCK BiH Namik Hodžić sa saradnicima Harisom Magrdžija i Žaklinom Ninković, predsjednik Crvenog križa općine Breza Sead Silajdžić i sekretar Crvenog križa općine Novo Sarajevo Asad Kučević.

Tokom sastanka generalni sekretar DCK BiH je upoznao Nj.E. Kovačević-Bajtal, inače dugogodišnju volonterku Crvenog krsta/križa, o trenutnim aktivnostima strukture DCK BiH, kao i o problemima sa kojima se sjedište DCK BiH i Crveni križ općine Novo Sarajevo suočavaju po pitanju povrata imovine – Dječijeg odmarališta izgrađenog 1961. godine u Lozici kod Dubrovnika, Republici Hrvatskoj. Nj.E. Kovačević-Bajtal se složila da je ovo pitanje, a na osnovu iskustva iz trinaestogodišnjeg sudskog procesa povrata imovine u Lozici koji je uspješno okončao Crveni križ općine Novo Sarajevo, potrebno sistemski riješiti i da je spremna pružiti podršku Društvu CK BiH u okviru svoga djelokruga rada i diplomatskih kontakata. Uspješno okončanje procesa povrata imovine DCK BiH u Republici Hrvatskoj će omogućiti Društvu CK BiH da postane efikasno nacionalno društvo, koje će putem raspolaganja svojom imovinom ojačati svoje materijalno-tehničke resurse i biti spremnije da ispunjava svoj humanitarni mandat i u kontinuitetu provodi aktivnosti na pružanju pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, te provoditi programske aktivnosti i edukacije. Zaključeno je da će se u narednom periodu održavati redovna komunikacija sa Ambasadom BiH u Republici Hrvatskoj, kao i svim relevantnim državnim organima i tijelima po ovom pitanju.