U srijedu, u sjedištu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine održana je zajednička sjednica Odbora za imovinu DCK Bosne i Hercegovine kojeg čine: predsjednik Marko Sinanović, potpredsjednici Ramiz Glavić i Milojko Grujičić te generalni sekretar Namik Hodžić, tajnik Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine Daniel Tučić i sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Rajko Lazić, i rukovodstva Crvenog križa općine Novo Sarajevo u sastavu: predsjednica Šefika Karović, sekretar Asad Kučević, predsjednik Skupštine Ervin Šehović i Sanda Kovačević - Udovčić članica predsjedništva .

Sjednica je održana na temu razmjene iskustava i definiranja zajedničkih operativnih aktivnosti u vezi povrata, uknjižbe i korištenja vlastite imovine koja se nalazi na području Lozica u gradu Dubrovniku - Republika Hrvatska

U uvodnom dijelu, predsjednik i ostali članovi Odbora za imovinu DCK BiH su uputili iskrene čestitke rukovodstvu Crvenog križa općine Novo Sarajevo koje je nakon dugodišnjeg pravnog postupka (tužbe) postiglo značajne rezultate ishodovanjem konačne presude o povratu imovine u vlasništvo Crvenog križa navedene općine koje je od 1991. godine bilo nacionalizovano od strane vlasti grada Dubrovnika i Republike Hrvatske. Takođe je istaknuto, da su prethodna rukovodstva DCK BiH u dosadašnjem periodu vodila određene aktivnosti, ali da nikada nije podignuta tužba za povrat vlastite imovine protiv vlasti Repoublike Hrvatske, da je bilo određenih lobiranja prema vlastima Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, parcijalnog angažmana pravnih savjetnika, ali da do danas nisu postignuti očekivanii rezultati.

S druge strane, predsjednica i ostali članovi rukovodstva Crvenog križa općine Novo Sarajevo su istakli da se radi o izuzetno složenom pravnom procesu, da su tokom 20 i više godina samostalno rješavali navedeno pitanje, da i pored obećanja nisu imali nikakvu podršku vlasti bilo kojeg nivoa u Bosni i Hercegovini, ali ni od Nacionalnog društva Bosne i Hercegovine od kojeg u narednom periodu očekuju aktivniju i značajniju ulogu kako bi se ostvario konačni cilj, a to je povrat imovine DCK BiH i uknjižba cjelokupne imovine, eventualna obnova i stavljanje u funkciju nekadašnjeg odmarališta Crvenog križa/krsta u Lozicama.

Nakon konstruktivne diskusije svih učesnika navedene sjednice o problemima i  izazovima s kojima se u nastavku navedenog procesa mogu suočiti zajključeno je da se, zahvaljujući postignuću Crvenog križa općine Novo Sarajevo koje je dobilo drugostepenu presudu protiv Grada Dubrovnika, od sada vode zajedničke aktivnosti na povratu, uknjižbi i ulasku u posjed imenovie u Lozicama, što, prije svega, znači angažovanje experta - odvjetnika kako bi se, na temelju aktuelne i povoljne presude za Crveni križ općine Novo Sarajevo, dobili odgovarajući stručni savjeti kako postupati u daljem postupku i DCK BiH vratilo svoju imovinu,, što hitnije od opunomoćenih zastupnika DCK BiH zatraži pismena informacija o poduzetim aktivnostima po posljednjoj izdatoj punomoći, da se intenzivira komunikacija i lobiranje podrške ovom porocesu kod organa vlasti u Bosni i Hercegovini( svih razina), Ambasade Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, Ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Grada Dubrovnika, partnera iz Hrvatskog Crvenog križa, Klastera IFRC-a i Delegacije ICRC-a u Bosni i Hercegovini, te da se od organa vlasti Grada Dubrovnika zatraži aktuelni Urbanistički plan za naselje Lozica. 

Takođe, imajući u vidu statutarne nadležnosti, oba rukovodstva će o svim poduzetim radnjama blagovremeno obavještavati nadležne Skupštine koje jedine imaju mandat donošenja konačnih odluka o statusu vlastite imovine.

Na kraju, generalni sekretar Društva Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine i sekretar Crvenog križa općine Novo Sarajevo su zaduženi da operativno sarađuju i međusobno razmjenjuju informacije do kojih budu dolazili po navedenom pitanju i o tome obavještavaju oba rukovodstva koja će, u skladu s hitnošću i prioritetima, nastaviti održavanje zajedničkih sastanaka.