Delegacija Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) učestvovala je na 5. konsultativnom sastanku između Islamskog komiteta međunarodnog polumjeseca (ICIC) i nacionalnih društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca u zemljama članicama Organizacije za islamsku saradnju (OIC), koji je odtržan u u periodu od  22-26. jula 2023. godine u Džeddi.

Fokus sastanka bio je na digitalnoj transformaciji i partnerstvima u humanitarnom radu, kao i na izgradnji kapaciteta i pripremi za katastrofe nacionalnih društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.

Učešće Društva Crvenog krsta/križa BiH  kao člana Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca na ovom Konsultativnom sastanku u Džeddi  realizirano je u skladu sa zakonskim mandatom Društva Crvenog krsta/križa BiH da predstavlja i zastupa Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim asocijacijama Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i pred drugim nacionalnim društvima.

Delegacija Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine koju su činili Namik Hodžić, generalni sekretar i Haris Magrdžija, održala je bilateralne sastanke sa delegacijama nacionalnih društava iz Saudijske Arabije, Turske, Irana, Kuvajta, Malezije, Bruneja, Iraka, Indonezije, Pakistana, Libije, Palestine, Bahreina, Tadžikistana, a na marginama Sastanaka vođeni su razgovori i sa predstavnicima drugih nacionalnih društava.

Bosanskohercegovačka delegacija je održala sastanke i sa kandidatima za predsjednika Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca koji dolaze iz Turske, Pakistana, Kenije, Gruzije i Venecuele.

 U primopredaji predsjedavanja konsultativnim sastankom i otvaranju sastanka učestvovali su Hissein Brahim Taha, generalni sekretar OIC-a, ambasador Ali M. Buhedma, predsjednik ICIC-a, Dr Ibrahim Altan, generalni direktor Turskog Crvenog polumjeseca i Dr Jalal M. Al-Owaisi, predsjednik Saudijskog Crvenog polumjeseca. Nakon toga uslijedilo je otvaranje izložbe „Ljudski dodir“ na kojoj su predstavljeni kapaciteti i ostvarenja Saudijskog Crvenog polumjeseca sa posebnim fokusom na doprinos koji se pruža u realizaciji hadža.

Temelji partnerstva u humanitarnom radu

Tokom prvog panela o temi „Korištenje digitalne transformacije u humanitarnom radu“ istaknuto je da „digitalna transformacija nije izbor ili opcija, već nužnost“.

Posebno značajno izlaganje na drugom panelu o temi „Temelji partnerstva u humanitarnom radu“ imao je Dr Fawzi Amin, šef delegacije Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) za arapske i zemlje zaljeva. On je naglasio važnost lokalnih humanitarnih partnerstava unutar država, potrebu ohrabrivanja svakog vida doprinosa od najmanjeg do najvećeg, kao i potrebu uključivanja u dugoročne programske inicijative umjesto u male projekte.

Na trećem panelu govorilo se o izgradnja kapaciteta i pripremi za katastrofe nacionalnih društava na kojem su posebno značajne primjere dobre prakse predstavili predstavnici Turskog Crvenog polumjeseca i Iranskog Crvenog polumjeseca.

Inače, domaćin ovog trodnevnog sastanka bio je Saudijski Crveni polumjesec, a organiziran je pod pokroviteljstvom njegovog kraljevskog visočanstva princa Khalid Al-Faisal al-Saud, savjetnika Čuvara dvije svete džamije i guvernera regije Mekka.