Na inicijativu Društva Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine održan je sastanak u Kabinetu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, na čelu sa Šefom Kabineta, g-dinom Dušanom Petrovićem.

Navedenom prilikom predsjednik Marko Sinanović, potpredsjednik Milojko Grujičić i Namik Hodžić generalni sekretar upoznali su g-dina Petrovića i njegove saradnike iz Kabineta člana Predsjedništva iz srpskog naroda o ulozi, značaju, zakonskim ciljevima i ovlaštenjima, te najznačajnijim rezultatima Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine koji su, prije svega, usmjereni prema ranjivim grupama građana i zajednica u Bosni i Hercegovini koji svakodnevno trebaju egzistencijalnu i drugu vrstu pomoći i usluga, a posebno u vrijeme sve učestalijih prirodnih i drugih nesreća, kako na lokalnom, nacionalnom, regionalnom ali i  globalnom nivou.

Takođe, navedenom prilikom predstavnici Nacionalnog društva Bosne i Hercegovine su istakli da DCK BiH kao pomoći vladin organ u odgovoru na humanitarne potrebe građana i zajednice nema neophodnu sistemsku pomoć i podršku institucija Bosne i Hercegovine utvrđenu Zakonom o Društvu Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine i drugim pozitivnim propisima, a posebno u dijelu finansiranja javnih ovlaštenja i djelatnosti DCK BiH iz Budžeta Bosne i Hercegovine koja je na izuzetno minimalnom i nepromijenjenom nivou u posljednjih 13 godina.

Isto tako, istaknuto je da se od institucija vlasti Bosne i Hercegovine, ali i nižih razina očekuje podrška u kapitalnim projektima koje implementira DCK BiH koja je do sada u potpunosti izostala, a to su obnova zgrade DCK BiH u Sarajevu, Nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine od 2009.godine, kao i podrške u povratu, uknjižbi i obnovi imovine Društva Crvenog križa/krsta BiH i Crvenog križa općine Novo Sarajevo u Lozicama kod Dubrovnika(nekadašnje odmaralište).

Uvažavajući ulogu i značaj Crvenog krsta/križa u Bosni i Hercegovini, posebno u provođenju socijalno humanitarnih projekata za ugrožene građane, g-din Petrović je istakao da će dobivene informacije sa sastanka prenijeti članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željki Cvijanović koja u okviru svojih ovlaštenja ima skromne i ograničene mogućnosti za eventualnu pomoć, te sagovornike iz DCK BiH uputio da po navedenom pitanju iniciraju i održe sastanke sa ostala dva člana Predsjedništva, predsjedavajućom Vijeća ministara i resornim ministarstvima, jer samo uz usaglašene stavove navedenih relevantnih institucija postoji mogućnost za pružanjem značajnije pomoći Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Uz zahvalnost na vremenu, korisnim razgovorima i sugestijama, predsjednik Sinanović na kraju sastanka je istakao da se Stručna služba DCK BiH istovremeno kad i Kabinetu člana Predsjedništva Željke Cvijanović već pismeno obratila i kabinetima ostala dva člana Predsjedništva, Vijeću ministara BiH, kao i svim relevantnim ministarstvima od kojih se očekuju termini za održavanje sličnog sastanka.