Dana 10.08.2023. godine održan je online sastanak generalnog sekretara Društva Crvenog krsta/križa BiH Namika Hodžića i saradnika Harisa Magrdžije i Žakline Ninković sa predstavnicima Crvenog polumjeseca Kraljevine Saudijske Arabije Abdulrahmanom Alethel i Hamodom  Alrubaish. Glavna tema sastanka je bila uspostavljanje partnerstva između dva sestrinska nacionalna društva, a na osnovu kontakata koje je delegacija Društva Crvenog krsta/križa BiH prethodno ostvarila tokom boravka na 5. Konsultativnom sastanku između ICIC i nacionalnih društava Crvenog krsta/križa/ Crvenog polumjeseca održanog u periodu od 22-26.06.2023. godine u Džedi, Kraljevini Saudijskoj Arabiji.

Tokom sastanka je dogovoreno da će u narednom periodu predstavnici Crvenog polumjeseca Kraljevine Saudijske Arabije kontaktirati sjedište Društva Crvenog krsta/križa BiH vezano za konkretne projektne aktivnosti kao što je organizovanje obuke iz prve pomoći za slijepe i slabovidne osobe u BiH te podrška projektu obnove zgrade sjedišta Društva CK BiH.

Takođe će se u narednom periodu organizovati sastanak na kome će se detaljnije razgovarati o oblastima saradnje od zajedničkog interesa i pristupiti izradi i potpisivanju Memoranduma o saradnji.