Delegacija Društva Crvenog krsta/križa BiH na čelu sa generalnim sekretarom Namikom Hodžićem te saradnicom za međunarodnu saradnju Žaklinom Ninković i sekretarom Crvenog križa općine Novo Sarajevo Asadom Kučevićem održala je sastanak sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem.

Na sastanku je razgovarano o ulozi, značaju i aktivnostima Društva Crvenog krsta/križa BiH. Članovi delegacije DCK BiH upoznali su ministra Konakovića sa zakonskim okvirom koji uređuje pravni položaj, strukturu i nadležnosti Društva te naglasili kako trebaju veću podršku institucija BiH za svoj rad i aktivnosti, prije svega kada je riječ o finansiranju.

Izražena je nada da će do podrške i pomoći institucija na državnom nivou doći kada je riječ i o projektima obnove zgrada koje su u vlasništvu Društva Crvenog krsta/križa BiH kao i rješavanju imovinsko-pravnih sporova u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na uknjižbu imovine Društva Crvenog krsta/križa BiH i Crvenog križa općine Novo Sarajevo u Lozicama kod Dubrovnika.