Delegacija Društva Crvenog krsta/križa BiH sastala se sa predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto. 

Sastanku su u ime Društva Crvenog krsta/križa BiH prisustvovali predsjendik i potpredsjednici DCK BiH - Marko Sinanović, Milojko Grujičić i Ramiz Glavić te generalni sekretar DCK BiH Namik Hodžić. 

Delegacija Društva Crvenog križa/krsta informirala je predsjedavajuću Krišto o aktivnostima Crvenog križa/krsta, kao organizacije od posebnog društvenog interesa za Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane. 

Posebno je istaknut problem nedovoljne finansijske podrške Nacionalom društvu od strane institucija vlasti BiH, a predsjedavajuća je upoznata o aktuelnim kapitalnim projektima kao što su obnova zgrade (nacionalnog spomenika BiH),  povratak imovine u Lozicama, kao i potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o DCK BiH. 

Takodjer, razgovarano je o aktuelnim projektima DCK BiH čiji je cilj osnaživanje kapaciteta za pripremu, odgovor i oporavak od prirodnih i drugih nesreća, javno-zdravstvenih prijetnji i poboljšanju socijalnog položaja stanovništva u BiH.

Predsjedavajuća Krišto je istakla kako Vijeće ministara BiH prepoznaje Društvo Crvenog križa/krsta BiH kao značajnog partnera u rješavanju humanitarnih potreba stanovništva, posebno u slučajevima prirodnih i drugih nesreća i da će u okviru svojih nadležnosti nastojati pomoći  Nacionalnom društvu u rješavanju prethodno iznesenih pitanja.