Dana 28.09.2023. godine predstavnici DCK BiH predsjednik Marko Sinanović, generalni sekretar Namik Hodžić i koordinator za međunarodnu saradnju Žaklina Ninković prisustvovali su sastanku putem video platforme na temu: Revizija Ustava MFDCKiCP.

Sastanku su, pored rukovodstva nacionalnih društava u regiji Evrope prisustvovali i članovi Savjetodavne grupe za reviziju Ustava MFDCKiCP (CRAG). Tom prilikom je predsjedavajuća CRAG-a g-đa Kate Forbes predstavila rad CRAG-a (pozadina, obim, proces i vremenski okvir), a zatim je uslijedila diskusija o šest oblasti od fokusa koje je identifikovao Upravni odbor MFDCKiCP : a) Rad Odbora za usaglašenost i posredovanje; b) Ograničavanje prava članstva zbog neplaćanja statutarnih doprinosa; c) finansijski propisi; d) imenovanje i izborni proces za pozicije upravljanja; e) poštovanje minimalnih zahtjeva koje su postavili MFDCKiCP i Pokret u smislu pravnog osnova; f) etička razmatranja.