Dana 29.09.2023. godine u Sarajevu je održana Regionalna konferencija „Slavimo život“, koja se već treću godinu za redom tradicionalno održava povodom obilježavanja 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba. Konferencija je organizovana u sklopu realizacije projekta “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom KOVID-19 i budućih katastrofa (RESOPP)“,, kao i projekta „Hilfswerk Kuća podrške - Usluge za dostojanstven život starijih osoba u Gruziji i BiH“, u organizaciji Udruženja za pomoć i razvoj „HAJDE“. Tom prilikom su predstavljeni rezultati Istraživanja o pristupu uslugama dugotrajne njege u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana sa preporukama za donosioce odluka.

Na konferenciji su uzeli učešće predstavnici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, UNFPA, Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP), Švajcarskog Crvenog krsta/križa, Crvenog krsta Srbije, Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Ustanove socijalne zaštite Hilfswerk Kuća podrške, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, JU Kantonalni centar za socijalni rad KS, JU Centar za socijalni rad Banja Luka, SeCons, predstavnici organizacija civilnog društva u BiH, a u uvodnom obraćanju prisutnima su se obratili predsjednica Udruženja za pomoć i razvoj „ HAJDE“ Nina Jašarević, generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine Namik Hodžić, regionalna menadžerica Hilfswerk International Azema Avdušinović, načelnik opštine Centar Sarajevo Srđan Mandić, predstavnik Delegacije klastera MFDCKiCP za centralnu i jugoistočnu Evropu Andrew Hewett i predstavnik UNFPA Željko Blagojević.