I N T E R N I     P O Z I V

za lokalne organizacije Crvenog krsta/križa u strukturi

Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

za učešće u projektu

„ZIMSKA POMOĆ 2023 - 2024“

pomoć u novcu za socijalno ugroženo stanovništvo u Bosni i Hercegovini

I – O projektu

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH), u skladu sa misijom i mandatom Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, te zakonskim ovlašćenjima, realizuje aktivnosti u cilju zaštite života, zdravlja i ljudskog dostojanstva ugroženih pojedinaca i zajednica. U realizaciji humanitarnog odgovora na potrebe socijalno ugroženih pojedinaca, DCK BiH kontinuirano razvija  saradnju sa Švajcarskim Crvenim krstom/križom. Pomoć u novcu i vaučerima, kao vid pomoći koji garantuje očuvanje ljudskog dostojanstva, te odgovor na najširi spektar potreba ugroženog stanovništva, DCK BiH realizuje uz podršku ŠCK od 2014. godine, pružajući pomoć u novcu i vaučerima kao odgovor na poplave. Kroz projekat „Zimska pomoć“, pomoć u novcu razvijana je kao jedan od najprihvatljivijih i najpoželjnijih vidova pomoći.

II – Korisnici projekta

U cilju transparentnosti i zaštite ugleda strukture DCK BiH – Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, te svih lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa, projekt „Zimska pomoć 2023-2024“, biće usmjeren isključivo na pružanje pomoći socijalno ugroženim domaćinstvima, a i to u sljedećim kategorijama i bodovnom sistemu:

 • Domaćinstva 65+ - 5 bodova;
 • Porodice sa članovima sa invaliditetom/posebnim potrebama – 4 boda;
 • Jednočlana ili dvočlana domaćinstva – 3 boda;
 • Porodice sa troje i više dece – 3 boda;
 • Samohrani roditelji – 3

III – Definisani iznosi pomoći:

Iznosi pomoći su definisani u skladu sa brojem članova domaćinstva kako slijedi:

 • Jednočlana domaćinstva – 250,00 KM
 • Dvočlana domaćinstva – 350,00 KM
 • Tročlana domaćinstva – 400,00 KM
 • Četvoročlana domaćinstva – 450,00 KM
 • Petočlana ili veća domaćinstva – 500,00 KM

U skladu sa dostupnim sredstvima, namijenjenim za realizaciju projekta „Zimska pomoć 2023-2024“, lokalne organizacije Crvenog krsta/križa koje budu aplicirale za učešće u projektu, obavezne su poštovati sljedeće minimalne/maksimalne iznose aplikacije:

 • Minimalni iznos: 5.000,00 KM;
 • Maksimalni iznos: 10.000,00 KM

IV – Izrada preliminarne liste korisnika

          Izrada preliminarne liste korisnika biće vršena isključivo putem KoBo Toolbox platforme, i to putem linka: https://eenew.ifrc.org/x/pBKnJbWi

V – Informacije o internom pozivu:

 • Rok za prijavu: 18.10.2023. godine;
 • Način prijave: Putem pošte ili lično, na adresu: Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i HercegovineKranjčevićeva 2, 71 000 Sarajevo
 • Naznaka: Interni poziv za učešće u projektu „Zimska pomoć 2023-2024“
 • Dodatna pitanja:
  • Crveni krst Republike Srpske:
   • Đorđe Tešanović (Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.);
  • Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine:
   • Nevenka Milanović (Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.).

VAŽNO:

Online informativna sesija će se održati 05.10.2023. godine od 10:00 – 12:00 časova, a učešće na Online informativnoj sesiji realizovaće se putem linka: Pristup Online informativnoj sesiji. Prijavljivanje za učešće u projektu „Zimska pomoć 2023-2024“ podrazumeva striktno pridržavanje svih navedenih u dokumentaciju koju možete pronaći u prilogu:

DOWLOAD SVIH PRILOGA