Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, 13. oktobar 2023. godine, bio je prilika da se u Hitnom operativnom centru Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine održi sastanak predstavnika relevantnih aktera u oblasti pripreme i odgovora na katastrofe, tj. snaga za zaštitu i spašavanje u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, Namik Hodžić, ugostio je predstavnike Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine – Dobricu Kucalovića savjetnika Ministra, Federalne uprave civilne zaštite – Irenu Ivićević,, Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine – Daniela Tučića, Crvenog krsta Republike Srpske – Gordanu Ostojić.

Ističući da se stanovništvo Bosne i Hercegovine, nažalost, sve češće suočava sa brojnim prirodnim katastrofama koje ugrožavaju život i zdravlje stanovnika, okupljeni akteri naglasili su potrebu za intenziviranjem saradnje u oblasti pripreme i odgovora na katastrofe, te kontinuiranu koordinaciju i razmjenu relevantnih informacija predstavnika snaga zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.

Naglašeno je da Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, kao član Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (Pokret), svojim djelovanjem nastoji osigurati ispunjenje misije i mandata Pokreta, tj. sprječavanje i olakšavanje ljudske patnje, te zaštitu života, zdravlja i ljudskog dostojanstva svih pojedinaca u potrebi. Istaknuto je da se aktivnosti organizacije Crvenog krsta/križa u Bosni i Hercegovini zasnivaju na zakonskim ovlašćenjima, kojima je struktura Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine obavezana da osigura humanitarni odgovor na potrebe ugroženog stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Prisutnima je predstavljen mehanizam prikupljanja informacija o stanju i potrebama ugroženog stanovništva u Bosni i Hercegovini, kao i sistem izvještavanja Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, ključni za osiguravanje međunarodne humanitarne pomoći. Osvrćući se na prethodni period, istaknuto je da je struktura Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, uz podršku međunarodnih partnera i parterskih nacionalnih društava Crvenog krsta/križa, pružila humanitarni odgovor na sve katastrofe i krize sa kojima se stanovništvo Bosne i Hercegovine suočilo.

Analizirajući potrebe za unaprjeđenjem saradnje i koordinacija u oblasti pripreme i odgovora na katastrofe, prisutni su donijeli jednoglasan zaključak o nastavku saradnje, koordinacije rada i razmjene informacija, a u cilju osiguranja primjerenog odgovora na prirodne i druge katastrofe, te zaštitu života i zdravlja stanovništva ugroženog poplava.