U sjedištu Društva Crvenog krsta/križa BiH generalni sekretar je, zajedno sa entitetskim sekretarima/tajnicima, održao sastanak sa Delegacijom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (ICRC-a) u Bosni i Hercegovini, predvođenu Šefom Elmirom Camićem.

Tema sastanka bila je operacionalizacija programskih ciljeva i zadataka Nacionalnog društva u tekućoj godini, a koje u okviru svoga mandata podržava Delegacija ICRC-a.

Konkretna podrška biti će usmjerena kroz dva odjela:

Odjel za zaštitu

  • Jačanje kapaciteta DCK BiH za obnavljanje porodičnih veza i podršku porodicama nestalih osoba;  
  • Pripremu za obnavljanje porodičnih veza u hitnim/kriznim situacijama, te
  • jačanje OPV usluga za razdvojene i nestale migrante, kao i kroz

Odjel za saradnju

  • Jačanje kapaciteta DCK BiH u efikasnom i sigurnom načinu pružanja humanitarnog odgovora
  • poboljšanje legislative, interne i vanjske komunikacije i koordinacije, te sistema upravljanja sigurnosnim rizicima za djelovanje u nesigurnom okruženju;
  • jačanje ljudskih resursa, upravljačkih i kapaciteta za namicanje sredstava;
  • kao i alata i sredstva za program Upozoravanja na opasnost i smanjenja rizika od mina i NUS-a iz rata.

Na kraju je iskazana zahvalnost Delegaciji ICRC-a u Bosni i Hercegovini na dugoročnoj i efikasnoj pomoći i podršci Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, kao i obostrano opredjeljenje za nastavkom partnerstva i uspješne saradnje.